Reference

Zkušenosti, odbornost, profesionalita

Reference a případové studie

Sekce Reference obsahuje praktické příklady řešení a projektů v oblasti informační bezpečnosti u vybraných zákazníků, které mohou být inspirací pro vaši firmu. Případové studie si můžete stáhnout a přečíst ve formátu PDF.

Ochrana dodavatelů tiskových řešení

Zvýšení povědomí o informační bezpečnosti
Prověření bezpečnostního povědomí zaměstnanců a účinnost implementovaných bezpečnostních opatření metodami sociálního inženýrství.

Případová studie GMC Software Technology s.r.o. (PDF, 1.9 MB)


FaxCopy, a.s.

Penetrační testování
Praktické zkoumání bezpečnosti internetových obchodů a vybraných systémů.

Případová studie FaxCopy, a.s. (PDF, 68 kB)


AGEL SK

GDPR audit
Zjištění aktuálního stavu ochrany údajů a splnění povinnosti monitorovat soulad s GDPR.

Případová studie AGEL SK (PDF, 68 kB)


Pojišťovna Poštovní banky

Bezpečnostní projekt na ochranu osobních údajů
Bezpečnostní projekt informačního systému na ochranu osobních údajů, konzultace k identifikaci informačních systémů.


SAG Elektrovod

Bezpečnostní projekt na ochranu osobních údajů
Bezpečnostní projekt informačního systému na ochranu osobních údajů, identifikaci informačních systémů v souladu se zákonem.


Slovenská spořitelna

Budování bezpečnostního povědomí
Vzdělávání zaměstnanců Slovenské spořitelny pro zvýšení bezpečnostního povědomí.

Případová studie Slovenské spořitelny (PDF, 122 kB)


Poštovní banka

Bezpečnostní audit technikami sociálního inženýrství
Testování bezpečnostního povědomí zaměstnanců Poštovní banky technikami sociálního inženýrství.

Případová studie Poštovní banky (PDF, 116 kB)


UNIQA pojišťovna

Outsourcing manažera informační bezpečnosti
Společnost UNIQA poisťovňa a.s. se rozhodla svěřit řízení informační bezpečnosti do rukou nezávislého konzultanta. Díky několikaletým zkušenostem z oblasti informační bezpečnosti si UNIQA vybrala ESET Services.

Případová studie Uniqua (PDF, 153 kB)

 


Daňové ředitelství SR

Audit informační bezpečnosti
Posouzení míry souladu zavedených opatření v oblasti informační bezpečnosti s legislativními požadavky, normativními požadavky a dobrou praxí v oblasti informační bezpečnosti.

Případová studie Daňové ředitelství SR (PDF, 177 kB)


Všeobecná úvěrová banka

Audit informační bezpečnosti
Ověření bezpečnosti informačního systému ve smyslu Zákona č. 483/2001 o bankách.

Penetrační testování
Systematické vyhledávání a prověřování zneužití zranitelností metodikou OWASP Testing Guide v řešení pro internet banking před jeho uvedením do provozu.


UNIQA pojišťovna (CZ)

Audit informační bezpečnosti
Posouzení míry souladu zavedených opatření v oblasti informační bezpečnosti vůči doporučením normy ISO 27002 v SR.

Řízení informační bezpečnosti
Konzultační služby spojené se zavedením a provozem opatření v oblasti informační bezpečnosti.


Nafta

Audit informační bezpečnosti
Posouzení míry souladu zavedených opatření v oblasti informační bezpečnosti s legislativními požadavky, normativními požadavky a dobrou praxí v oblasti informační bezpečnosti.


Plaut

Implementace systému řízení informační bezpečnosti
Zavedení systému řízení informační bezpečnosti podle normy ISO 27001 v SR a příprava na certifikaci vůči této normě.


InsData

Audit Informační bezpečnosti
Posouzení míry souladu zavedených opatření v oblasti informační bezpečnosti vůči doporučením normy ISO 27002 v SR.

Analýza rizik
Identifikace hrozeb a zranitelností a posouzení míry rizika spojeného s provozem informačních systémů a poskytováním služeb zákazníkům.

Bezpečnostní školení pro zaměstnance
Školení pro zaměstnance zaměřené na bezpečné používání informačních a komunikačních systémů a dodržování interních bezpečnostních předpisů.

Penetrační testy
Pokus o řízený průnik do informačních a komunikačních systémů zaměřený na odhalování potenciálních zranitelností provozovaných systémů a služeb.


ESET

Implementace systému řízení informační bezpečnosti
Zavedení systému řízení informační bezpečnosti podle normy ISO 27001 a příprava na certifikaci vůči této normě.