Nagrody i wyróżnienia

Rozwiązania zabezpieczające firmy ESET cieszą się doskonałą renomą na rynku. Są regularnie nagradzane przez uznane instytucje badawcze i niezależne organizacje testujące oraz chwalone przez samych klientów.

Co mówią o ESET analizy branżowe

Endpoint Protection Platform
Enterprise Detection And Response

ESET uznany za lidera w raporcie LEADERSHIP COMPASS 2022

Najważniejsze informacje
 • Oprócz pozycji ogólnego lidera, ESET uzyskał najwyższą ocenę w każdym kryterium raportu i został uznany przez KuppingerCole za lidera produktu, lidera rynku, mistrza rynku i lidera technologii.
 • ESET został również uznany za jednego z "The Big Ones" - raport KuppingerCole zawiera matrycę innowacyjności/rynku pokazującą, w jaki sposób liderzy innowacji i liderzy rynku są ze sobą powiązani.
 • Bezpieczeństwo, funkcjonalność, wdrożenie i interoperacyjność zostały ocenione przez KuppingerCole jako mocne lub bardzo mocne strony ESET w zakresie ochrony stacji roboczych, wykrywania i reagowania.
Endpoint Protection Platform

ESET uznany za „Głównego gracza” w raporcie IDC MarketScape: Worldwide Modern Endpoint Security for Enterprises 2021 Vendor Assessment.

Najważniejsze informacje
 • Według IDC MarketScape, "ESET ma solidną pozycję w stosunku do innych dostawców, oferując szerokie i naturalnie zintegrowane rozwiązanie na platformie międzyproduktowej".
 • IDC MarketScape zauważa również, że: "ESET, jako firma prywatna, jest rentowna i reinwestuje swoje zyski w dziedziny, które bezpośrednio przyczyniają się do rozwoju jej produktów, a mianowicie w rozwój oprogramowania, badania nad podstawowymi zagrożeniami i polowanie na zagrożenia.
 • W ocenie opisano wsparcie ESET dla języków lokalnych: "Dostosowując się do potrzeb swoich klientów w Europie Zachodniej, Środkowej i Wschodniej, ESET kontaktuje się z nimi w językach dominujących w ich krajach. Wsparcie w zakresie języków lokalnych, bezpośrednio lub za pośrednictwem partnerów, dotyczy innych regionów, w których firma ESET jest obecna, a mianowicie Ameryki Północnej, Japonii i Ameryki Łacińskiej.
Channel

ESET ponownie ze statusem czempiona w raporcie Canalys Global Cybersecurity Leadership Matrix 2021

Najważniejsze informacje
 • W zestawieniu Cybersecurity Leadership Matrix wzięto pod uwagę 19 wybranych globalnych dostawców rozwiązań bezpieczeństwa IT, oceniając ich relacje z kanałem partnerskim, a także zdolność do wprowadzania zmian w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 • ESET był jednym z zaledwie ośmiu producentów, którzy uzyskali status czempiona we wskazanym raporcie.
 • ESET uzyskał najwyższy zagregowany wynik spośród wszystkich producentów w benchmarku Candefero, zyskując najlepsze oceny w kategoriach dostępności i zaopatrzenia oraz łatwości współpracy.
Endpoint Protection Platform


ESET wskazany w raporcie The Forrester Tech Tide™: Zero Trust Threat Detection And Response, Q2 2021 raport

Najważniejsze informacje
 • Jak zauważono w raporcie Forrester, możliwości wykrywania i reagowania zaimplementowane w stacjach roboczych „stały się jeszcze istotniejsze dla identyfikacji trwających ataków, którym udało się uniknąć detekcji z wykorzystaniem kontroli i narzędzi prewencyjnych”.
 • Raport Zero Trust Threat Detection and Response analizuje 17 kategorii technologicznych i obejmuje przykładowych dostawców, którzy wspierają Zero Trust Threat Detection and Response.
 • W ESET postrzegamy uwzględnienie nas w raporcie jako podkreślenie silnych stron oferowanych przez nas usług wczesnego wykrywania zagrożeń (threat intelligence) oraz detekcji i reagowania na stacjach roboczych, w szczególności ESET Enterprise Inspector i ESET Threat Intelligence, jako że jest ono wynikiem dogłębnych badań złośliwego oprogramowania.
Enterprise Detection And Response

ESET uwzględniono w raporcie The Forrester Tech Tide™: Threat Intelligence, Q2 2021 jako jednego z przykładowych producentów

Najważniejsze informacje
 • W raporcie The Forrester Tech Tide: Threat Intelligence przeanalizowano 15 kategorii technologii i usług, które umożliwiają wdrożenie skutecznego i inteligentnego programu bezpieczeństwa.
 • W obliczu coraz bardziej uporczywych i wyrafinowanych naruszeń cyberbezpieczeństwa, firma Forrester określiła wczesne wykrywanie zagrożeń (threat intelligence) jako krytyczny składnik polityki bezpieczeństwa korporacyjnego.
 • W ESET uważamy, że uwzględnienie nas w tym raporcie odzwierciedla postrzeganie nas w tej dziedzinie jako eksperta, oferującego szczegółowe informacje o wcześnie wykrytych cyberzagrożeniach i śladach sugerujących naruszenie bezpieczeństwa w całym portfolio swoich produktów.
Enterprise Detection And Response

ESET po raz trzeci zdobył tytuł kluczowego gracza „Top Player” w raporcie Radicati APT Protection MQ 2022

Najważniejsze informacje
 • ESET Inspect, dostarczany w chmurze komponent XDR platformy ESET PROTECT, który obsługuje wszystkie główne systemy operacyjne, jest dostępny jako rozwiązanie w chmurze lub on-prem i może być wdrożony w środowiskach AWS i MS Azure.
 • Szczególna skuteczność ESET LiveGuard Advanced w zwalczaniu zagrożeń zero-day, w tym ransomware.
 • Ujednolicone zarządzanie platformą ESET Protect Enterprise wraz z funkcjami XDR i aktywnego wykrywania - dostępne jednym kliknięciem.
 • Obsługa wielu języków i duży wybór zlokalizowanych wersji językowych.
 • Łatwość wdrożenia i użytkowania doceniana przez klientów
Endpoint Protection Platform

ESET wśród kluczowych graczy (Top Player) czwarty rok z rzędu w raporcie Radicati’s 2021 Endpoint Security Market Quadrant

Najważniejsze informacje
 • Uznając ESET za kluczowego gracza, Radicati zalicza go do „aktualnych liderów rynku, oferującego produkty z szerokim i głębokim zakresem funkcjonalności, ale również dobrze zdefiniowaną wizją dalszego rozwoju.
 • Radicati po zapoznaniu się z ofertą głównych producentów, umieścił ESET wśród zaledwie pięciu dostawców rozwiązań bezpieczeństwa stacji roboczych. Jest to czwarty rok z rzędu, w którym ESET jest w najwyższym przedziale.
 • Radicati zauważa, że " Rozwiązania ESET Endpoint Security są znane z wysokiej skuteczności i wysokiego współczynnika wykrywalności zagrożeń”, chwali za niskie zużycie zasobów systemowych i wskazuje, że rozwiązania te zaprojektowano z myślą o łatwym wdrożeniu i użytkowaniu”.
Channel

ESET uzyskał tytuł Lidera przyznany przez Analysys Mason w zestawieniu „SMB Endpoint Security Vendor Scorecard 2021”

Najważniejsze informacje
 • W raporcie przeanalizowano strategie i pozycje rynkowe 19 światowych producentów zabezpieczeń działających na rynku małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Według Analysys Mason „ESET ma szczególnie silną pozycję w Europie i jest producentem zorientowanym na kanał z ponad 7000 partnerami, będącymi dostawcami usług zarządzanych (MSP)”.
 • W raporcie podkreślono, że „silne nastawienie ESET na rynek MŚP i szeroki zasięg geograficzny są kluczowymi wyróżnikami tego producenta. Klienci MŚP generują ponad połowę przychodów, a producent jest zauważalnie obecny na kilku kontynentach”.
Enterprise Detection And Response

ESET doceniono w raporcie Forrester Now Tech: Endpoint Detection And Response, Q4 2021 jako dostawcę rozwiązań EDR


Raport w formie bezpłatnej dostępny jest dla subskrybentów Forrester lub do nabycia odpłatnie.

Najważniejsze informacje
 • Forrester, wiodąca globalna firma badawczo-doradcza, wymienia ESET w swoim zestawieniu 28 dostawców usług detekcji i reagowania na stacjach roboczych (EDR).
 • Rozwiązanie EDR firmy ESET zostało zaliczone przez firmę Forrester do segmentu funkcjonalności „Agent analytics”. Forrester opisuje funkcjonalność „Agent analytics” w następujący sposób: „Ofertę zaprojektowano tak, by detekcja behawioralna i reagowanie odbywały się na stacji roboczej. Zaletą takiego podejścia jest poprawa zdolności ochrony stacji roboczych i ochrona w trybie offline”.
 • Forrester zaleca, aby użytkownicy "wybrali producenta z silnym zespołem inżynierów specjalizujących się w detekcji, wspieranym przez wiodącą grupę analityków zagrożeń, dzięki czemu będą mogli czerpać korzyści z wiedzy specjalistycznej wykraczającej poza możliwości zespołu specjalistów wewnętrznych”.

Co mówią niezależne testy

 

AV Comparatives Real World Protection JUN 2020

Świetne rezultaty rozwiązania ESET Endpoint Security w najnowszym teście Real-World Protection Test

VB100 JUN 2020

W czerwcu 2020 ESET otrzymał certyfikat VB100, swoją 110 nagrodę VB100 z rzędu

ESET uzyskał najwyższy wynik w kategorii użyteczności w corocznym teście organizacji AV Test

ESET uzyskał najwyższy wynik w najnowszym teście VBSpam

ESET bierze czynny udział w tworzeniu bazy MITRE ATT&CK

Wkład firmy ESET w budowanie bazy MITRE ATT&CK obejmuje szereg nowych odkryć na temat technik, oprogramowania i grup, a także aktualizacje dotychczasowych informacji. Możesz sprawdzić pełną listę naszych zgłoszeń, wpisując „ESET” w wyszukiwarce bazy MITRE ATT&CK. Duża aktywność w tym zakresie, potwierdzona licznymi odniesieniami do odkryć badaczy ESET, stanowi dowód naszego zaangażowania w zapewnienie bezpieczeństwa nie tylko naszym klientom, ale także szerszej społeczności.

Co mówią nasi klienci

G2 Crowd Leader Award

ESET stale znajduje się w gronie najwyżej ocenianych rozwiązań do ochrony stacji roboczych na platformie G2 Crowd, zrzeszającej społeczność ponad 500 000 zweryfikowanych użytkowników. Produkty ESET oceniane są szczególnie wysoko w kategoriach łatwości obsługi oraz jakości wsparcia technicznego.

ESET is one of the 2019 Customers’ Choices on Gartner Peer Insights “Voice of the Customer”

Gartner Peer Insights Customers' Choice

W 2019 roku ESET otrzymał wyróżnienie Gartner Peer Insights Customers’ Choice w kategorii rozwiązań do ochrony stacji roboczych. 178 użytkowników z sektora Enterprise udzieliło recenzji, które na dzień 31 października 2019 przełożyły się na uzyskanie przez ESET Endpoint Security oceny 4,6 na 5. Docenione zostały takie czynniki jak integracja i wdrożenie, obsługa i wsparcie techniczne, warunki umowy oraz możliwości samego produktu.