Utforska funktioner

Ransomware och detektering av zero-day-hot

ESET LiveGuard Advanced använder fyra separata detekteringslager för att maximera detekteringar. Proverna genomgår först statisk analys och toppmodern uppackning, och matchas mot en omfattande hotdatabas. Det andra lagret utför statisk och dynamisk analys med hjälp av maskininlärningsalgoritmer och tekniker som inkluderar djupinlärning. Prover oskadliggörs sedan i sofistikerade sandboxing som övervakar tecken på skadligt beteende. Slutligen utsätts alla sandboxing-resultat för djupgående beteendeanalys för att identifiera kända skadliga mönster och åtgärder.

Detaljerade rapporter

En administratör kan skapa en rapport från ESET LiveGuard Advanced-data i ESET PROTECT-konsolen. Man kan antingen använda någon av de fördefinierade rapporterna eller producera en anpassad rapport.

Fullständig transparens

Varje analyserad provstatus visas i ESET PROTECT-konsolen och visar data som skickas till ESET LiveGrid®. För sekretess kan du också kräva omedelbar borttagning efter analys av prover.

Automatiskt skydd

Endpoint- eller serverprodukten avgör automatiskt om ett filprov är bra, dåligt eller okänt. Om filprovet är okänt skickas det till ESET LiveGuard Advanced för att analyseras. När analysen är genomförd förmedlas analysresultatet, och endpoint-produkterna agerar utifrån detta.

E-postsäkerhet

ESET LiveGuard Advanced fungerar inte bara med filer, utan kan även användas direkt med ESET Mail Security för att se till att e-postmeddelanden med skadlig kod inte levereras till ditt företag.

Rörlighet

Numera är det vanligt att de anställda inte arbetar i företagets lokaler. Vår Advanced Threat Defense analyserar filer oavsett var användarna befinner sig.

Proaktivt skydd

Om ett prov visar sig vara misstänkt blockeras det från att köras, i väntan på analys av ESET LiveGuard Advanced. Vid identifiering skyddas alla endpoints i nätverket inom några minuter.

Skräddarsydd anpassning

Detaljerade policyer för ESET LiveGuard Advanced kan konfigureras för enskilda datorer så att administratören kan kontrollera vad som skickas och vad som ska hända, baserat på resultaten.

Manuell inskickning

När som helst kan en användare eller en administratör skicka in prover via någon ESET-kompatibel produkt för en analys och få det fullständiga resultatet. Administratörer ser direkt i kontrollpanelen för ESET PROTECT vem som skickade in vad och vilket resultat analysen gav.

Hur vår avancerade flerlageranalys fungerar

ESET LiveGuard Advanced är en molnbaserad threat defense-lösning som kör alla misstänkta prover i en isolerad ESET HQ-molntestmiljö och utvärderar deras beteende med hjälp av threat intelligence-flöden, flera interna verktyg för statisk och dynamisk analys, samt ryktesdata för att upptäcka zero-day-hot. Fyra lager används för att analysera prover, men alla dessa behöver inte användas om vi är säkra på resultatet i förväg.

Systemkrav