Filserversäkerhet

ESET Server Security

Ger ett avancerat skydd för ditt företags data som passerar genom alla generella servrar, fillagring på nätet inklusive OneDrive och servrar med kombinerade syften för att säkerställa kontinuitet i verksamheten.

 • Hinder för utpressningsprogram
 • Detektering av helt nya hot
 • Förebygger dataintrång
 • Botnätsskydd

Utforska funktioner

Maskininlärning

För närvarande använder alla ESET-produkter maskininlärning tillsammans med alla våra övriga skyddslager, och så har det varit sedan 1997. Specifikt används maskininlärning för konsoliderad utmatning i neurala nätverk.

Beteendedetektering – HIPS

ESET:s värdbaserade intrångsskydd (HIPS) övervakar systemaktiviteten och använder en uppsättning fördefinierade regler för att känna igen och stoppa misstänkt systembeteende.

Ransomware Shield

Ett extra lager som skyddar användare mot ransomware. Vår teknik övervakar och utvärderar alla program som körs utifrån deras beteende och rykte. Det är utformad för att upptäcka och blockera processer, vars beteende påminner om ransomware.

Avancerad minnesscanner

ESET Avancerad minnesscanner övervakar beteendet hos skadliga processer och genomsöker den när den finns uppackad i arbetsminnet. Fillös malware fungerar utan att behöva några beständiga komponenter i filsystemet som kan upptäckas på konventionellt sätt. Denna typ av skadliga attacker kan bara upptäckas och stoppas om man söker igenom arbetsminnet.

Skydd mot nätverksattacker

ESET Skydd mot nätverksattacker förbättrar identifieringen av kända sårbarheter på nätverksnivån. Det utgör ytterligare en viktig skyddsnivå mot spridning av malware, nätverksbaserade attacker och utnyttjande av sårbarheter, för vilka ingen korrigering ännu har publicerats eller installerats.

Skydd för Linux-servrar

ESET tillhandahåller installationsprogram för de populäraste distributionerna av UNIX-baserade system, inklusive ”färdiga” varianter av RedHat och SuSE som följer den standardiserade filsystemshierarkin. Inga externa bibliotek behövs, förutom LIBC.

Botnet-skydd

ESET:s botnätsskydd upptäcker skadlig kommunikation som används av botnät och identifierar samtidigt de skyldiga processerna. All skadlig kommunikation som upptäcks blockeras och rapporteras till användaren.

Office 365 OneDrive-lagring

Efter registrering på en enda server har ESET möjlighet att genomsöka OneDrive för genomsynlighet och för övervakning av företagets betrodda lagringskälla.

Advanced Threat Defense som tillval

ESET LiveGuard Advanced ger ett extra lager av skydd för lösningarna i ESET Server Security genom att använda molnbaserad sandboxing-teknik för detektering av nya hot som inte setts tidigare.

AMSI/Support för skyddad drift

ESETs produkter utnyttjar Antimalware Scan Interface (AMSI) för att tillhandahålla förbättrat skydd mot malware för användare, data, tillämpningar och nyttoprogram. Dessutom används gränssnittet för skyddade tjänster som är en ny säkerhetsmodul som är inbyggd i Windows och enbart låter betrodd, signerad kod laddas in och ger bättre skydd mot attacker med injektion av programkod.

Sårbarhetsblockerare

ESET Sårbarhetsblockerare övervakar tillämpningar, vars säkerhetshål brukar kunna utnyttjas (webbläsarprogram, dokumentläsarprogram, e-postprogram, Flash, Java m.fl.) och istället för att bara sikta in sig på vissa CVE-identifierare i sårbarhetskataloger fokuserar den på exploateringstekniker. När funktionen aktiveras blockeras hotet omedelbart på maskinen.

Inbyggd sandboxing

ESET:s inbyggda sandboxing hjälper till att upptäcka det verkliga beteendet som sker dolt under ytan på dold malware.

Stöd för XDR

ESET Security för Microsoft SharePoint stöder ESET Inspect, den XDR-aktiverande komponenten i ESET PROTECT-plattformen, för omedelbar analys och avhjälpning av nätverkssäkerhetsproblem.

Systemkrav

Windows-operativsystem som stöds

 • Microsoft Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012, 2008 R2 SPI
 • Microsoft Windows Server Core 2012, 2008R2
 • Microsoft Small Business Server 2011

Inkluderade produkter

 • ESET Server Security for Microsoft Windows Server
 • ESET Server Security for Linux
 • ESET Server Security for Microsoft Azure

Kompatibelt med kontrollpanelen i ESET PROTECT. 

Systemkrav för ESET Server Security för Linux

 • RedHat Enterprise Linux (RHEL) 7 64-bitar
 • CentOS 7 64-bitar
 • Ubuntu Server 16.04 LTS 64-bitar, 18.04 LTS 64-bitar
 • Debian 9 64-bitar
 • SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 12 64-bitar, 15 64-bitar
 • Biblioteket Glibc 2.12 eller senare
 • Linux-kärnan 2.6.32 eller senare