Identitetsstöld

Identitetsstöld är ett brott som innebär att en angripare genom bedrägeri eller svindel skaffar sig tillgång till personuppgifter eller annan känslig information från en person och använder sig av dessa uppgifter för att agera i den drabbades namn. Motivet till den här typen av brott är ofta ekonomisk vinning för förövaren.

Identitetsstöld

Identitetsstöld är ett brott som innebär att en angripare genom bedrägeri eller svindel skaffar sig tillgång till personuppgifter eller annan känslig information från en person och använder sig av dessa uppgifter för att agera i den drabbades namn. Motivet till den här typen av brott är ofta ekonomisk vinning för förövaren.

4 minuters läsning

4 minuters läsning

Vad är identitetsstöld?

Identitetstjuvar skaffar sig normalt tillgång till personuppgifter som lösenord, användarnamn, kreditkortsnummer eller personnummer och använder dessa för att agera i offrets namn. De känsliga uppgifterna kan användas i olika olagliga syften, t.ex. för att ansöka om lån, handla på nätet eller komma åt offrets patientjournal eller bankuppgifter?

Obs!

Termen identitetsbedrägeri används ibland synonymt med identitetsstöld. Begreppet identitetsbedrägeri omfattar dock även användning av falska eller modifierade identiteter, till skillnad från identitetsstöld, som innebär att en förbrytare använder en annan persons verkliga identitet.

Hur fungerar det?

Identitetsstöld hänger nära samman med nätfiske och andra tekniker för social manipulation som ofta används för att komma åt känsliga uppgifter från offret. Offentliga profiler i sociala medier och andra populära onlinetjänster kan också användas som informationskällor, vilket gör det lättare för förövarna att utge sig för att vara sina offer.

När identitetstjuvarna har skaffat sig sådan information kan de använda den för att beställa varor, ta kontroll över offrets webbkonton eller vidta rättsliga åtgärder i hans/hennes namn. På kort sikt kan de som utsätts drabbas av ekonomiska förluster på grund av otillbörliga uttag och köp som görs i deras namn.

På halvlång sikt kan offren ställas till ansvar för förövarnas handlingar och bli föremål för polisutredningar. De kan också åtalas, deras kreditvärdighet kan ändras och deras goda anseende kan skadas.

Enligt en studie om identitetsbedrägeri från 2017 orsakade identitetsstölder under 2016 skador till ett värde av 16 miljarder dollar för 15,4 miljoner konsumenter bara i USA. Samma år dokumenterade den brittiska bedrägeribekämpningsorganisationen Cifas nästan 173 000 fall av identitetsbedrägeri i Storbritannien, vilket är det största antalet sedan de började föra statistik för 13 år sedan.

 

På halvlång sikt kan offren ställas till ansvar för förövarnas handlingar och bli föremål för polisutredningar. De kan också åtalas, deras kreditvärdighet kan ändras och deras goda anseende kan skadas.

Enligt en studie om identitetsbedrägeri från 2017 orsakade identitetsstölder under 2016 skador till ett värde av 16 miljarder dollar för 15,4 miljoner konsumenter bara i USA. Samma år dokumenterade den brittiska bedrägeribekämpningsorganisationen Cifas nästan 173 000 fall av identitetsbedrägeri i Storbritannien, vilket är det största antalet sedan de började föra statistik för 13 år sedan.

Hur kan du skydda dig mot identitetsstöld?

  • Se till att uppkopplingen är säker: Använd bara dina personuppgifter online när anslutningen är säker, helst via ett hemma- eller företagsnätverk eller ett cellulärt datanät. Så långt möjligt bör du undvika offentliga trådlösa nätverk utan lösenordsskydd. Om du inte har något val kan du använda ett virtuellt privat nätverk (VPN) som krypterar all kommunikation och därmed skyddar dig mot tjuvlyssnande brottslingar.
  • Skydda dina enheter: Skydda din bärbara dator, smartphone och surfplatta mot skadlig programvara och angripare genom att använda en tillförlitlig och uppdaterad säkerhetslösning som ger skydd på flera nivåer.

Läs mer

  • Håll dig borta från suspekta meddelanden och webbplatser: Gå till vår sida om skräppost och nätfiske om du vill lära dig att känna igen social manipulation som syftar till att få tillgång till känsliga personuppgifter.
  • Hantera dina lösenord på ett klokt sätt: Skapa starka lösenord som är långa, svåra att gissa sig till och unika. Du kan också använda lösenordsfraser eftersom de är lättare att komma ihåg, eller spara alla lösenord i en lösenordshanterare, där de är i säkrare förvar. Om du vill lägga till ytterligare ett skyddslager till dina lösenord kan du använda tvåfaktorsautentisering i de fall det är möjligt. Viktigt att tänka på: Använd aldrig samma lösenord för flera konton eller tjänster. Om du är noga med det begränsas skadan till det aktuella kontot (eller tjänsten) ifall någon lyckas ta reda på ditt lösenord.
  • Bevaka dina bank- och kreditkonton: Kontrollera ditt bankkonto och ditt kreditutrymme med jämna mellanrum med avseende på misstänkt aktivitet. På så sätt kan du upptäcka attacker innan de hinner orsaka stor skada på din ekonomi eller ditt anseende. Du kan också sätta ett transaktionstak för att förhindra att dina pengar används på fel sätt.
  • Var försiktig med känsliga uppgifter: Om du vill slänga fysiska dokument som innehåller personuppgifter måste du se till att de kasseras på ett säkert sätt, genom att de antingen görs oläsliga eller finfördelas i en dokumentförstörare. Samma logik gäller elektroniska enheter: När du säljer eller kasserar en gammal smartphone, surfplatta eller bärbar dator måste du radera alla känsliga uppgifter som finns lagrade på den.
  • Dela inte för mycket: I en tid när de flesta använder flera olika sociala medier kan för mycket delande vara ett allvarligt problem. Det gäller särskilt när inläggen, bilderna eller filmerna innehåller känslig information som kan utnyttjas för att en annan person ska kunna utge sig för att vara du, och det kan handla om t.ex. användarnamn, beställningsbekräftelser, flygbiljetter och liknande dokument. Lägg inte upp sådant, och inte heller för många detaljer om ditt privatliv och din bakgrund som skulle kunna missbrukas av skurkar som vill agera i ditt namn.
  • Övervakning och frysning av krediter: I USA kan användare begära ”kreditfrysning”, vilket innebär att åtkomsten till deras kreditinformation begränsas. Därmed blir det svårare för identitetstjuvar att använda den stulna informationen. En annan väg att gå är att välja en kreditövervakningstjänst som letar efter tecken på att dina personuppgifter används av obehöriga. Användare utanför USA kan försöka ta reda på om det på nätet finns liknande tjänster i deras länder (brittiska användare kan läsa mer här).

ESET skyddar dig mot identitetsstöld

ESET Smart Security Premium

Garanterar din säkerhet på nätet

ESET Smart Security Premium

Garanterar din säkerhet på nätet

ESET Smart Security Premium

Förstklassigt skydd för användare som vill göra allt.
Din internettillvaro är äntligen i trygga händer.

Gratis nedladdning