Några onlinehot som du som förälder behöver vara medveten om 2024

Next story
Leif Jensen

Dina barns säkerhet på internet är ditt ansvar. Det räcker inte att du säkrar din egen dator och telefon, att du är noga med att inte besöka misstänkta sidor, inte klickar på misstänkta länkar och aldrig lämnar ut personlig information till andra.

Våra barn är födda in i den digitala världen, men tyvärr har många av dem också vuxit upp utan de misstänksamhetsfilter som många av oss faktiskt är utrustade med. För dem är det inte självklart att tänka på konsekvenserna av sina handlingar, eftersom de inte har den bakgrundskunskap som krävs. Därför är det upp till oss föräldrar att se till att våra barn är säkra på nätet.

Det räcker inte att vi håller oss informerade om vilka hot vi själva kan drabbas av, vi måste också veta vad våra barn riskerar. Och det ska vi titta på i den här bloggen.

Allt ljus på gamern

Det är ingen hemlighet att barn spelar spel på nätet, inte minst för att det är ett viktigt socialt inslag i deras liv. Men det gör dem också sårbara för nätattacker, där de lockas att lämna över information om sig själva och sina konton.

Men det som är mer oroande är att barn är mer benägna att prata med folk de inte känner när de spelar, och här kan de snabbt hamna i groomande samtal som syftar till att få dem att lämna över bilder på sig själva eller kanske fysiskt träffa spelare som de tror är barn men som visar sig vara vuxna.

En av de vanligaste fallgroparna är att barnen lockas med fördelar i spelet. Det kan vara med löften om att få nya skal eller kanske pengar att handla för i spelet. Men antingen måste de då klicka på (skadliga) länkar för att få fördelarna, eller så måste de lämna över information, bilder eller liknande på sig själva.

Därför är det viktigt att prata med barnen om att ingenting är gratis, att länkar kan vara skadliga och att det är lätt att låtsas vara någon annan när man är på nätet.

Smarta enheter för barn

I vår allt mer digitaliserade värld får våra barn fler och fler smarta enheter som de använder i vardagen. Men det finns en baksida med alla smarta enheter. De kopplas upp mot internet, och även om enheterna i sig inte nödvändigtvis är problematiska (en del av dem är det) medför de fler risker att drabbas av nätattacker.

Det finns fortfarande väldigt få tillverkare av smarta enheter för barn som prioriterar nätsäkerhet, och det är ett problem. Vad är det för information som skickas ut från hemmet? Vilka platser på nätet har enheterna åtkomst till och kan det vara så att de används för att övervaka barnen?

Det är naivt att tänka att vi kan hindra våra barn från att ha smarta enheter. Men som förälder måste du se till att enheterna har de bästa tänkbara säkerhetsinställningarna, att ändra lösenord från standardlösenorden och att du berättar för dina barn att de kanske inte är ensamma när deras robot med inbyggd kamera kör runt i rummet.

Appar överallt

I skolan använder våra barn appar i undervisningen och de utbyter erfarenheter och rekommendationer med varandra. Barn blir snabbt entusiastiska när det kommer en ny app, får den installerad och tänker inte på vilka problem den kan medföra.

Du som förälder måste ha insyn i vilka appar som installeras, eller lära dina barn vad man kan förvänta sig av appar. Det är viktigt att få barnen att förstå att gratisappar har ett annat pris – ofta användarens integritet. Köp inuti i appar kan också hamna på svindlande summor om man inte är försiktig.

Det har också börjat dyka upp fler och fler appar som innehåller skadlig kod och som utger sig för att vara officiella appar som t.ex. Snapchat, Messenger och liknande.

Artificiell intelligens riktar sig till barn

Slutligen vill jag ta upp AI och inte minst chattrobotarna. Hur många bra och legitima användningar av AI det än finns, kan tekniken förstås missbrukas.

Chattrobotar kan bli ens virtuella vänner och nästan lika viktiga som ens riktiga vänner. Samtidigt används chattrobotar alltmer av nätbrottslingar i sociala mediers chattfunktioner. De används för att prata med barn och unga och övertala dem att lämna över information om sig själva, sina olika nätkonton och mycket annat.

I vår uppkopplade värld finns det ett ständigt ökande antal sätt för våra barn att kommunicera, och i takt med att AI blir allt mer utbrett är det lättare än någonsin för bedragare att föra övertygande samtal med våra barn.

Så vad kan du göra?

Även om vi inte ska packa in våra barn i bomull, är det vårt ansvar att utbilda dem så att de förstår farorna med internet och onlinevärlden.

Gör det här:

  • Håll dig informerad om de senaste hoten som direkt riktar sig mot barn så att du kan skapa en så säker onlinemiljö för dem som möjligt.
  • Prata med barnen om riskerna och farorna de utsätts för – utan att måla fan på väggen förstås.
  • Se till att barnens gadgets är så skyddade som möjligt och att alla enheter är uppdaterade och har unika lösenord.
  • Om möjligt bör alla smarta enheter vara anslutna till separata nätverk.