ESET® DEPLOYMENT AND UPGRADE SLUŽBA

Optimalizujte svoje riešenia ESET pre vyššiu efektivitu a kontinuitu podnikania

1 miliarda
chránených používateľov internetu
320‑tisíc
firemných zákazníkov
130
krajín a teritórií
1
globálnych centier výskumu a vývoja

Na zaistenie maximálnej úrovne kybernetickej bezpečnosti
zverte nasadenie a aktualizácie do rúk spoločnosti ESET

Služba ESET Deployment & Upgrade je navrhnutá tak, aby optimalizovala vaše bezpečnostné riešenia – posilňuje kontinuitu podnikania a zjednodušuje navigáciu v produktoch a ich používanie.

Maximalizuje a udržiava funkčnosť novo zakúpených firemných produktov ESET, preto odporúčame použiť túto samostatnú službu vždy, keď do svojej bezpečnostnej infraštruktúry pridáte nový produkt ESET.

Zaisťuje vylepšenú používateľskú skúsenosť pre všetkých firemných zákazníkov – pomáha vám dosiahnuť najvyššiu úroveň prevádzkovej efektívnosti a je prispôsobená vášmu prostrediu.

Optimalizované rozdeľovanie zdrojov

Využite svoje bezpečnostné zdroje naplno. Táto služba zabezpečuje aktualizácie produktov ESET a zároveň znižuje potrebu využitia dodatočnej pracovnej sily a zdrojov. Zlepšuje používateľskú skúsenosť zefektívnením nasadenia a údržby produktov, ako aj navigácie v nich.

Bezstarostná implementácia

Odborníci spoločnosti ESET zabezpečujú komplexnú inštaláciu a počiatočnú konfiguráciu novo zakúpených produktov ESET. Bezproblémové nastavenie a integrácia zaisťujú efektívnosť vašich bezpečnostných kontrol a eliminujú neskoršie problémy. Službu možno využiť aj na aktualizáciu a konfiguráciu už predtým nasadených produktov ESET.

Vylepšená detekcia a náprava incidentov

Aktualizácie zvyšujú úspešnosť detekcie hrozieb a nápravy incidentov a umožňujú našim spoľahlivým technológiám, ako je napríklad ESET Inspect, čo najlepšie identifikovať kritické hrozby a bezpečnostné incidenty.

Súlad s reguláciami

ESET ako autorizovaný dodávateľ riešení a služieb na správu zabezpečenia pomáha organizáciám plniť regulačné štandardy a poistné kritériá.

Rozsiahla technická podpora

Spoločnosť ESET ponúka komplexnú technickú podporu s cieľom riešiť vaše bezpečnostné incidenty, otázky a problémy. Služba ESET Premium Support je k dispozícii nepretržite 24 hodín denne.

Viac než deväťtisíc koncových zariadení chránených spoločnosťou ESET
od roku 2017

Viac než štyritisíc e‑mailových schránok chránených spoločnosťou ESET
od roku 2016

Viac než 32-tisíc koncových zariadení chránených spoločnosťou ESET
od roku 2016

Bezpečnostný partner v oblasti poskytovania internetových služieb dvom miliónom zákazníkov od roku 2008

ESET Deployment and Upgrade je možné zakúpiť ako súčasť ponúkaných riešení

ESET PROTECT MDR Ultimate

Jedinečná kombinácia poznatkov špičkového výskumu spoločnosti ESET a najmodernejších riešení v oblasti IT bezpečnosti.

 • Garantovaná a rýchla odpoveď
 • Správa zabezpečenia v rukách kvalifikovaných pracovníkov spoločnosti ESET
 • Ochrana firemných údajov a systémov pred neoprávneným prístupom
 • Prevencia pred pokusmi o phishing a doručením malvéru do e‑mailových schránok používateľov
 • Automatické sledovanie a oprava zraniteľností

Premium Support

Získajte okamžitú podporu od odborníkov spoločnosti ESET v ktorúkoľvek hodinu aj cez víkendy a štátne sviatky.

 • Odborná pomoc pri nastavení produktov s cieľom minimalizovať akékoľvek problémy do budúcnosti
 • Zabezpečenie bez starostí – rýchla a zaručená reakcia
 • Vždy k dispozícii – neustála podpora vo dne v noci

Službu ESET Deployment and Upgrade je možné použiť na tieto produkty

 • Riešenia ESET Endpoint pre Windows, Mac, Linux a Android
 • ESET Inspect
 • ESET Server Security pre Microsoft Windows Server
 • ESET Mail Security pre Microsoft Exchange Server
 • ESET Security pre Microsoft SharePoint Server
 • ESET Secure Authentication
 • ESET Full Disk Encryption
 • ESET Endpoint Encryption
 • ESET Cloud Office Security
 • ESET LiveGuard Advanced
 • ESET PROTECT

Súlad s najvyššími štandardmi v odvetví

ESET jedným z mála dodávateľov, ktorí v roku 2022 formovali trh Podľa IDC je ESET jedným z mála dodávateľov, ktorí v roku 2022 formovali trh vďaka svojmu dlhodobému pôsobeniu, technickej zdatnosti, špičkovému výskumu a finančnej stabilite.

Viac informácií

ESET získal ocenenia z viacerých nezávislých testov

Výsledky testov

ESET nesie titul Popredného hráča v oblasti ochrany pred pokročilými pretrvávajúcimi hrozbami ESET bol v hodnotení Advanced Persistent Threat Market Quadrant 2023 spoločnosti Radicati menovaný za popredného hráča už štvrtý rok po sebe.

Viac informácií

ESET pozitívne hodnotia zákazníci z celého sveta

Celé recenzie

ESET je medzi celkovými a trhovými lídrami v hodnotení MDR Leadership Compass 2023

Získať správu

Produkty ESET boli zhodnotené vo vyše 700 recenziách zozbieraných na platforme Gartner Peer Insights © 2022 Gartner, Inc. Gartner® a Peer Insights™ sú ochrannými známkami spoločnosti Gartner, Inc., a/alebo jej pridružených spoločností. Všetky práva vyhradené. Obsah platformy Peer Insights spoločnosti Gartner pozostáva z názorov jednotlivých koncových používateľov na základe ich vlastných skúseností, ktoré by nemali byť interpretované ako tvrdenia faktu a ktoré nereprezentujú názory spoločnosti Gartner ani jej pridružených spoločností. Spoločnosť Gartner nepodporuje ani nepropaguje žiadneho dodávateľa, produkt ani službu, ktorú uvádza v tomto obsahu, ani neposkytuje v súvislosti s týmto obsahom žiadne záruky, explicitné ani implicitné, pokiaľ ide o jeho presnosť a úplnosť, vrátane záruky obchodovateľnosti či vhodnosti na konkrétny účel.

Čo zákazníci oceňujú

"Najlepšia platforma na ochranu zariadení a sietí"

Nilukshika B.(recenzia z platformy G2)