Nič nerobiť stojí viac ako chrániť svoje podnikanie.

Služby riadenej detekcie a reakcie
od spoločnosti ESET

Spoločnosť ESET ponúka spravované služby pre malé a stredné firmy aj veľké organizácie. ESET MDR a ESET Detection & Response Ultimate sú služby nepretržitej správy hrozieb, ktoré využívajú umelú inteligenciu a odborné znalosti na zaistenie prvotriednej ochrany pred pokročilými hrozbami vrátane ransomvéru bez potreby využívania interných bezpečnostných špecialistov.

Posilnenie pripravenosti na bezpečnostné riziká

Využite možnosť rýchlejšej detekcie, vyšetrovania hrozieb a reakcie na ne vďaka odborným znalostiam spoločnosti ESET založených na vlastnom prvotriednom výskume.

Spoľahlivé vyhľadávanie hrozieb

Experti zo spoločnosti ESET monitorujú aktívne kampane hackerkých skupín a priebežne vyhodnocujú detekcie, čím vám poskytujú ďalšiu úroveň v rámci threat huntingu.

Poznatky z rôznych odvetví

Získajte prístup k vopred zostavenej a prispôsobiteľnej knižnici vzorcov správania pri detekcii, ktorá vám pomôže vytvoriť nový súbor pravidiel správania.

Jednotka v detekcii hrozieb Geograficky jedinečné pokrytie umožnilo spoločnosti ESET ako prvej odhaliť množstvo hrozieb, ktoré sú dnes už dobre známe.

 Detekcia novovznikajúcich APT a zero-day hrozieb aj hrozieb počítačovej kriminality
je možná vďaka našej vlastnej telemetrii a výskumu informácií o hrozbách (threat intelligence).

ESET MDR je naša služba nepretržitej správy hrozieb, ktorá je určená pre malé a stredne veľké firmy a poskytuje im sofistikovanú ochranu.

Využite odborné znalosti spoločnosti ESET v oblasti kybernetickej bezpečnosti vďaka okamžitej detekcii hrozieb a reakcii na ne s využitím umelej inteligencie. Dosiahnite špičkovú ochranu bez potreby vlastných bezpečnostných špecialistov a eliminujte prekážky v organizácii dát, ktoré môžu brániť efektívnej detekcii a reakcii.
 

ESET Detection & Response Ultimate prakticky ponúka služby na úrovni bezpečnostného centra SOC.

Skúsení odborníci spoločnosti ESET zaistia proaktívny Threat Hunting a Threat Monitoring, pomôžu vám analyzovať bezpečnostné incidenty a vykonať okamžité zmierňujúce opatrenia. Zlepšite svoje zabezpečenie vďaka nepretržitej službe riadenej odborníkmi a získajte pomoc prispôsobenú na mieru, ako je napríklad služba Pomoci s digitálnou forenznou analýzou a reakciou na incidenty (DFIR).

Sme špičkou v oblasti MDR

ESET patrí medzi celkových a trhových lídrov v hodnotení MDR Leadership Compass 2023 spoločnosti KuppingerCole

Pivovar Royal Swinkels
naskočil na vlnu MDR

Spoločnosť Royal Swinkels Family Brewers sa rozhodla, že najlepšou úrovňou zabezpečenia pre jej prevádzku bude služba riadenej detekcie a reakcie. Po výbere MDR od spoločnosti ESET má teraz druhý najväčší pivovar v Holandsku nepretržite k dispozícii kvalifikovaných odborníkov na kybernetickú bezpečnosť, ktorí filtrujú upozornenia a monitorujú jeho IT prostredie.

Služby riadenej detekcie a reakcie (MDR) spoločnosti ESET

ESET MDR

Riadená detekcia a reakcia

ESET Detection & Response Ultimate

Prémiová riadená detekcia a reakcia + služba DFIR

Využívanie znalostí globálneho tímu ESET Threat Intelligence Po vašom boku, so znalosťami o všetkých najdôležitejších detekciách nových APT a zero-day hrozieb aj hrozieb počítačovej kriminality s neustálym zavádzaním opatrení na boj proti nim.

Reakcia na aktívne prebiehajúce kampane útočníkov Aj keď nemáte čas alebo zdroje na monitorovanie aktívnych kampaní skupín útočiacich malvérom, odborníci spoločnosti ESET ich proaktívne sledujú.

Neustále zlepšovanie detekcie a automatizácie Ste stále v bezpečí. Služba priebežne testuje mechanizmy detekcie a reakcie a v prípade potreby ich aktualizuje.

Knižnica príznakov podozrivého
správania Umožňuje vám prístup k sofistikovaným vzorcom správania, ktoré môžete ďalej prispôsobovať svojmu prostrediu.

Optimalizácia príznakov podozrivého správania a výnimiek Súbory pravidiel a výnimiek optimalizované a prispôsobené tak, aby zodpovedali vášmu prostrediu.

Neustály Threat Hunting pod vedením expertov Bezpečnostní experti spoločnosti ESET neustále vyhodnocujú detekcie a na základe ich korelácií zostavujú štruktúrovaný a zmapovaný incident, čím vám poskytujú ďalšiu vrstvu vyhľadávania hrozieb.

Prispôsobené reporty Budete dostávať automaticky alebo manuálne generované reporty o incidentoch (čakajúcich na vyriešenie aj vyriešených), stave vášho prostredia a ďalších aktualizáciách spojených so službami ESET MDR.

24/7 monitorovanie, vyhľadávanie hrozieb, ich triedenie a reakcia pod vedením expertov Vaše prostredie je tiež neustále chránené službou riadenou ľuďmi, ktorá využíva indikátory IoC a IoA, modul UEBA, umelú inteligenciu a komplexné interné a externé zdroje informácií o hrozbách. Táto služba odhalí škodlivú aktivitu a vykoná opatrenia na jej obmedzenie a elimináciu s cieľom zabrániť vážnym škodám.

Reakcia na incidenty v spolupráci s dedikovaným ESET expertom V prípade incidentu vám špecialista spoločnosti ESET môže vo vzájomnej spolupráci pomôcť komplexne vyriešiť vzniknutý problém.

Pokročilý Threat Hunting Využite komplexné vyhľadávanie hrozieb založené na hypotézach, ktoré využíva hĺbkovú analýzu, historické údaje a pozorovanie potenciálnych útočníkov na predchádzanie útokom.

Služba Deployment & Upgrade Naši interní špecialisti vám na základe vášho konkrétneho prostredia a potrieb nainštalujú novo zakúpený produkt ESET či aktualizujú už existujúci produkt na novšiu verziu.

Špecializovaná pomoc pre vysvetlenie XDR upozornení s doplňujúcim kontextom Poradenstvo od bezpečnostného experta a komplexná pomoc v oblasti IT bezpečnosti sú určené na čo najlepšie využitie služby ESET Detection & Response Ultimate, a to v čase, ktorý vám vyhovuje.

Digitálna forenzná pomoc pri reakcii na incidenty V prípade incidentu alebo identifikovanej hrozby je vám k dispozícii špecializovaný expert spoločnosti ESET, ktorý vám poskytne konzultáciu. Jej výsledkom môže byť podrobná analýza súborov, prípadne digitálna forenzná analýza.

Príprava špecifických detekčných pravidiel vo väzbe na malvér Umožňuje vám oznámiť akékoľvek problémy s detekciou a podozrenia na chybné alebo falošne pozitívne výsledky priamo odborníkom spoločnosti ESET, ktorí tieto dáta použijú na prispôsobenie vlastných pravidiel detekcie vašim špecifickým potrebám a prostrediu.

Podrobná analýza malvéru Získajte odpoveď prispôsobenú na mieru od expertov spoločnosti ESET. Konzultácie, ktoré vám poskytnú, môžu viesť k analýze súborov alebo digitálnej forenznej analýze.

Rozšírený Threat Hunting zameraný na aktuálne šíriace sa hrozby Pravidelne využívajte možnosť prispôsobeného vyhľadávania hrozieb, ktoré je zamerané na aktuálne globálne trendy v tejto oblasti.

Upozornenia na potenciálne vektory útoku pre konkrétne prostredie
zákazníka Špecializovaná funkcia rozhrania ESET umožňuje analyzovať jednotlivé časti každého útoku, a tým identifikovať konkrétne vektory útokov.

Spoločnosť Raicam si osvojila riešenie MDR

Raicam Group, automobilová spoločnosť založená v roku 1982, začala používať vysokovýkonné riešenie, ktoré eliminuje potrebu získavania alebo udržiavania dodatočných interných bezpečnostných pracovníkov. Služba ESET MDR umožňuje spoločnosti Raicam neustále sledovať stav zabezpečenia siete bez rizika narušení z dôvodu nedostatku personálu. Výsledkom je efektívnejšie využívanie zdrojov a lepšie postavenie na trhu.

Stiahnuť príbeh zákazníka

Čo je služba MDR a je určená
aj pre vás?

Prevencia je výsadou spoločnosti ESET, ale v prostredí rýchlo sa vyvíjajúcich kybernetických rizík nie je vždy možné ju presadiť. Odporúča sa preto osvojiť si komplexnejší prístup založený na riadenej detekcii a reakcii.

ZÍSKAŤ PRÍRUČKU

Používanie riešenia ESET Detection & Response Ultimate

Každá spolupráca sa začína posúdením vášho prostredia, infraštruktúry a potrieb. Ako zákazníkovi vám vytvoríme individuálny bezpečnostný profil, ktorý nám umožní integráciu s vašou internou funkciou zabezpečenia.

Z dôvodu širokých skúseností s potrebami mnohých priemyselných odvetví a vďaka nepretržite dostupným odborníkom je MDR opak univerzálnej služby.

Súlad s najvyššími štandardmi v odvetví

ESET jedným z mála dodávateľov, ktorí v roku 2022 formovali trh Podľa IDC je ESET jedným z mála dodávateľov, ktorí v roku 2022 formovali trh vďaka svojmu dlhodobému pôsobeniu, technickej zdatnosti, špičkovému výskumu a finančnej stabilite.

Viac informácií

ESET získal ocenenia z viacerých nezávislých testov

Výsledky testov

ESET nesie titul Popredného hráča v oblasti ochrany pred pokročilými pretrvávajúcimi hrozbami ESET bol v hodnotení Advanced Persistent Threat Market Quadrant 2023 spoločnosti Radicati menovaný za popredného hráča už štvrtý rok po sebe.

Viac informácií

ESET pozitívne hodnotia zákazníci z celého sveta

Celé recenzie

ESET je medzi celkovými a trhovými lídrami v hodnotení MDR Leadership Compass 2023

Získať správu

Produkty ESET boli zhodnotené vo vyše 700 recenziách zozbieraných na platforme Gartner Peer Insights © 2022 Gartner, Inc. Gartner® a Peer Insights™ sú ochrannými známkami spoločnosti Gartner, Inc., a/alebo jej pridružených spoločností. Všetky práva vyhradené. Obsah platformy Peer Insights spoločnosti Gartner pozostáva z názorov jednotlivých koncových používateľov na základe ich vlastných skúseností, ktoré by nemali byť interpretované ako tvrdenia faktu a ktoré nereprezentujú názory spoločnosti Gartner ani jej pridružených spoločností. Spoločnosť Gartner nepodporuje ani nepropaguje žiadneho dodávateľa, produkt ani službu, ktorú uvádza v tomto obsahu, ani neposkytuje v súvislosti s týmto obsahom žiadne záruky, explicitné ani implicitné, pokiaľ ide o jeho presnosť a úplnosť, vrátane záruky obchodovateľnosti či vhodnosti na konkrétny účel.

"Profesionáli zo spoločnosti ESET majú vysokú úroveň odborných znalostí."

Správca siete a zabezpečenia, sektor zdravotníctva a biotechnológií (prostredníctvom platformy Gartner Peer Insights)

Zaujímate sa o služby ESET alebo máte otázku?

Nechajte nám svoje kontaktné údaje a my pre vás pripravíme ponuku prispôsobenú potrebám vašej firmy a poskytneme odpovede na vaše otázky.

Viac než deväťtisíc koncových zariadení chránených spoločnosťou ESET
od roku 2017

Viac než štyritisíc e‑mailových schránok chránených spoločnosťou ESET
od roku 2016

Viac než 32-tisíc koncových zariadení chránených spoločnosťou ESET
od roku 2016

Bezpečnostný partner v oblasti poskytovania internetových služieb dvom miliónom zákazníkov od roku 2008