Security Services

Prevencia. Reakcia. Predvídanie.

Prepájanie znalostí našich špičkových výskumných tímov v oblasti IT bezpečnosti s najmodernejšími technológiami bezpečnostných produktov ESET, ktoré zaisťujú proaktívnu ochranu, prevenciu pred útokmi a reakciu na ne.


 

 

Odborné znalosti

Pri riešení potrieb súvisiacich s IT bezpečnosťou máte neustále k dispozícii tú najlepšiu profesionálnu podporu, ktorú vám poskytnú tímy renomovaných výskumníkov spoločnosti ESET pôsobiace po celom svete.

Garantovaná rýchla odpoveď

Keď ste pod tlakom, štandardná podpora poskytovaná pre produkty niekedy nestačí. Zaistite si prioritné vybavenie žiadostí o podporu s garantovaným časovým limitom na odpoveď.

Jednoduchá správa

Bezpečnostné riešenia, ktoré potrebujete na ochranu celej firmy, môžu byť veľmi komplexné. S odborníkmi spoločnosti ESET sa vám podarí vyriešiť akýkoľvek problém či bezpečnostný incident.

Plynulý chod firmy

Produkty ESET sú navrhnuté tak, aby boli intuitívne, a dodávame ich spolu s komplexnou dokumentáciou. Prístup k odborným znalostiam spoločnosti ESET znižuje riziko spomalení či prerušení dôležitých operácií.

Pridelení pracovníci podpory

Aby sa vaši kvalifikovaní IT pracovníci mohli venovať plneniu úloh súvisiacich s hlavnou podnikateľskou činnosťou firmy, so správou vášho zabezpečenia vám v rámci riešení MDR pomôže spoločnosť ESET.

Nižšie riziko

Komplexné bezpečnostné riziká, ako aj zdroje potrebné na ich vyriešenie, môžu ohroziť ďalšie fungovanie organizácie. Vďaka garantovanej podpore od spoločnosti ESET je vaša firma chránená.

Kontinuálna ochrana vášho rozvíjajúceho sa IT prostredia

Služba ESET Detection and Response Advanced ponúka nepretržitú podporu. Spolupracujeme s vaším tímom na vypracovaní plánu reakcie a nápravy, ktorý zosúlaďuje obchodné a bezpečnostné potreby vašej firmy. Môžete sa tak sústrediť na chod prevádzky bez toho, aby ste ohrozili bezpečnosť svojho podnikania.

Tento balík je navrhnutý tak, aby dopĺňal naše riešenie ESET Inspect. V balíku sa spájajú výhody podrobného prehľadu so znalosťami a skúsenosťami špičkových odborníkov v odvetví s cieľom zabezpečiť lepšiu detekciu, vyhľadávanie hrozieb, vyšetrovanie incidentov a cielené kroky na odstránenie hrozieb. Táto služba zahŕňa počiatočnú optimalizáciu – posúdenie prostredia organizácie s cieľom jej čo najlepšie prispôsobiť naše riešenie – vďaka čomu je možné dosiahnuť najvyššiu úroveň ochrany a splniť kritériá poskytovateľov kybernetického poistenia.

Využite riešenie, ktoré kombinuje pokročilé strojové učenie a odborné znalosti. Rozsiahle možnosti vyhľadávania hrozieb umožňujú firmám na ne reagovať v reálnom čase, pričom zahŕňajú aj sledovanie minulých aktivít – zachovávanie histórie aktivity koncových zariadení sprostredkúva hĺbkovú analýzu udalostí, ktoré viedli k vzniku bezpečnostných upozornení. Spojením s nástrojom ESET Inspect toto bezpečnostné riešenie poskytuje možnosť monitorovania aktivít útočníkov a zaisťuje vašej firme podporu tímu na získavanie informácií o hrozbách v globálnom meradle.

Ponúka všetko od základného preskúmania a odstránenia malvéru až po analýzu súborov, vyšetrenie incidentov a reakciu na ne, digitálnu forenznú analýzu, pomoc s používaním nástroja ESET Inspect a komplexné vyhľadávanie hrozieb.

Čítať ďalej

Obávate sa ransomvéru, zero‑day hrozieb či e‑mailových útokov? Vďaka prístupu spoločnosti ESET dokážete ochrániť svoju organizáciu a získať podporu, ktorú váš tím na správu zabezpečenia potrebuje.

Riešenie MDR s názvom ESET Detection and Response Ultimate predstavuje najkomplexnejší a najúčinnejší prístup ku kybernetickej bezpečnosti na svete. Spoločnosť ESET na trhu pôsobí už viac ako 30 rokov a pravidelne získava uznanie od popredných analytikov v IT odvetví.

Služba MDR pokrýva všetky výhody služby ESET Detection and Response Advanced a ponúka toho ešte omnoho viac. Kombinuje v sebe špičkovú technológiu spoločnosti ESET a praktické odborné znalosti. Poskytuje nepretržitú ochranu a zabezpečuje dokonalý súlad antimalvérovej technológie a stratégie kybernetickej bezpečnosti, čím pomáha spoločnostiam plniť mnohé bezpečnostné kontroly vyžadované poskytovateľmi poistenia.

Využite výhody rozšírenej detekcie a reakcie (XDR), ktorú zabezpečuje náš komponent ESET Inspect. Táto služba MDR predstavuje optimálny prístup k zabezpečeniu vašej organizácie. Prečítajte si príbeh nášho zákazníka o jeho ceste za úspechom a zistite, ako môžu podniky využívať MDR na proaktívny prístup ku kybernetickej bezpečnosti.

Služba ESET Detection and Response Essential tvorí spolu s bezpečnostnými produktmi ESET pre koncové zariadenia komplexné riešenie, ktoré zaistí proaktívnu ochranu, prevenciu pred útokmi a reakciu na ne. Váš tím zameraný na IT bezpečnosť má vďaka tejto službe k dispozícii neustálu podporu odborníkov spoločnosti ESET, ktorí sú pripravení pomôcť v prípade akýchkoľvek bezpečnostných problémov. Táto služba pokrýva všetko od základného preskúmania malvéru cez vyšetrenie incidentov a reakciu na ne až po digitálnu forenznú analýzu.

Vďaka ochrane poskytovanej bezpečnostnými riešeniami spoločnosti ESET si môže vaša firma naplno užívať výhody pokroku, ktorý prinášajú nové technológie.

Porovnanie služieb ESET určených na detekciu útokov a reakciu na ne

ESET DETECTION AND RESPONSE ESSENTIAL

Preskúmajte, identifikujte a vyriešte hrozby cielené na koncové zariadenia

ESET DETECTION AND RESPONSE ADVANCED

Vyhľadávanie hrozieb, pomoc s XDR a neustála podpora

ESET DETECTION AND RESPONSE ULTIMATE

Komplexné riešenie MDR

Malvér:
nezachytená detekcia Odoslaný súbor, URL adresa, doména alebo IP adresa sa podrobia analýze a v prípade zistenej škodlivosti sa pridajú medzi detekcie, pričom tiež budú poskytnuté informácie o danej rodine malvéru.

Malvér:
problém s liečením Otestuje sa liečenie odoslaného súboru a v prípade nájdenia problému dôjde k vylepšeniu liečenia. Môže byť poskytnutá samostatná aplikácia na liečenie.

Malvér:
infekcia ransomvérom Vyhodnotí sa infekcia ransomvérom a v prípade možnosti dešifrovania bude poskytnutý dešifrovací nástroj, prípadne tipy na zmiernenie a prevenciu.

Nesprávna detekcia (falošný poplach) Odoslaný súbor, URL adresa, doména alebo IP adresa sa podrobia analýze a v prípade, že sú nesprávne detegované ako škodlivé, budú odstránené z detekcie.

Všeobecné: preskúmanie podozrivého správania Na základe popisu podozrivého správania a ďalších údajov sa správanie podrobí analýze a navrhne sa potenciálne riešenie.

Základná analýza súborov Ak je súbor bezpečný, budú poskytnuté základné informácie. Ak je súbor škodlivý, uvedú sa dôvody detekcie, rodina malvéru a základné informácie o jeho fungovaní.

Podrobná analýza súborov Ak je súbor bezpečný, budú poskytnuté základné informácie. Ak je súbor škodlivý, uvedú sa dôvody detekcie, rodina malvéru a podrobné informácie o jeho fungovaní.

Digitálna forenzná analýza Dáta z dotknutého prostredia sa podrobia analýze. Bude poskytnutá požadovaná úroveň informácií.

Digitálna forenzná pomoc pri reakcii na incidenty Incident sa vyšetrí online. Budú poskytnuté konzultácie. Ďalším krokom môže byť analýza súborov a/alebo digitálna forenzná analýza.

Technická podpora –
pravidlá Špecifikované pravidlo alebo správanie sa podrobí analýze a bude poskytnutá konzultácia.

Technická podpora –
vylúčenia Špecifikované vylúčenie alebo správanie sa podrobí analýze a bude poskytnutá konzultácia.

Otázky týkajúce sa nástroja ESET Inspect Špecifikované správanie sa podrobí analýze. Výsledkom môže byť rada pre zákazníka alebo upozornenie vývojárov na chybu/vylepšenie.

Počiatočná optimalizácia Jednorazová akcia (môže sa skladať z niekoľkých kôl). Kontrola častých falošných poplachov, vytváranie vylúčení, vytváranie vlastných pravidiel alebo úprava existujúcich pravidiel.

Threat Hunting Prešetrovanie hrozieb, analýza príčin ich vzniku a odporúčané riešenia bez potreby dodatočných interných zdrojov.

Threat Monitoring Experti spoločnosti ESET vás proaktívne kontaktujú pri každej detekcii anomálie vo vašej sieti alebo možného narušenia bezpečnosti.

Deployment & Upgrade Experti spoločnosti ESET vám pomôžu pri inštalácii a konfigurácii konkrétneho produktu vo vašom prostredí s cieľom zaistiť jeho optimálne fungovanie už od prvého dňa.

Nechajte nám svoje kontaktné údaje a my pre vás pripravíme ponuku prispôsobenú potrebám vašej firmy.

Súlad s najvyššími štandardmi v odvetví

ESET jedným z mála dodávateľov, ktorí v roku 2022 formovali trh Podľa IDC je ESET jedným z mála dodávateľov, ktorí v roku 2022 formovali trh vďaka svojmu dlhodobému pôsobeniu, technickej zdatnosti, špičkovému výskumu a finančnej stabilite.

Viac informácií

ESET získal ocenenia z viacerých nezávislých testov

Výsledky testov

ESET nesie titul Popredného hráča v oblasti ochrany pred pokročilými pretrvávajúcimi hrozbami ESET bol v hodnotení Advanced Persistent Threat Market Quadrant 2023 spoločnosti Radicati menovaný za popredného hráča už štvrtý rok po sebe.

Viac informácií

ESET pozitívne hodnotia zákazníci z celého sveta

Celé recenzie

ESET je medzi celkovými a trhovými lídrami v hodnotení MDR Leadership Compass 2023

Získať správu

Produkty ESET boli zhodnotené vo vyše 700 recenziách zozbieraných na platforme Gartner Peer Insights © 2022 Gartner, Inc. Gartner® a Peer Insights™ sú ochrannými známkami spoločnosti Gartner, Inc., a/alebo jej pridružených spoločností. Všetky práva vyhradené. Obsah platformy Peer Insights spoločnosti Gartner pozostáva z názorov jednotlivých koncových používateľov na základe ich vlastných skúseností, ktoré by nemali byť interpretované ako tvrdenia faktu a ktoré nereprezentujú názory spoločnosti Gartner ani jej pridružených spoločností. Spoločnosť Gartner nepodporuje ani nepropaguje žiadneho dodávateľa, produkt ani službu, ktorú uvádza v tomto obsahu, ani neposkytuje v súvislosti s týmto obsahom žiadne záruky, explicitné ani implicitné, pokiaľ ide o jeho presnosť a úplnosť, vrátane záruky obchodovateľnosti či vhodnosti na konkrétny účel.

Čo zákazníci oceňujú

„Podpora a pomoc, ktoré sme mali k dispozícii, v nás zanechali skvelý dojem. ESET nielenže ponúka výborné produkty, ale dbá aj o starostlivosť a podporu. Práve vďaka tomu sme pod jeho krídla presunuli všetky systémy spoločnosti Primoris.“

Joshua Collins,
vedúci prevádzky dátového centra, Primoris Services Corporation, USA, viac ako 4 000 zariadení
Prečítajte si viac

„Oceňujem využitie technológie pokročilého strojového učenia a analýzy správania, ktorá sa učí z predchádzajúcich útokov. Ak je systém napadnutý z rovnakého zdroja, hrozba je zachytená a odstránená ešte predtým, ako by mohla preniknúť do prostredia firmy. Všetky druhy vírusov, škodlivých aktivít a rôznych online hrozieb sú identifikované a efektívne odstránené.“

Sarah C., recenzia z platformy G2

„Produkt ESET Inspect zaisťuje ochranu pred škodlivou aktivitou, hrozbou bezsúborových vírusov a umožňuje bezpečnostným tímom odhaliť pokročilé pretrvávajúce hrozby. Možné to je vďaka algoritmom strojového učenia a analýze správania, ako aj zbieraniu nízkoúrovňových systémových dát z koncových zariadení. Tento softvér dokáže vykonať analýzu príčin vzniku a forenznú analýzu, vyhľadávať hrozby a konfigurovať indikátory preukazujúce narušenie zabezpečenia.“

Herry K., recenzia z platformy G2

„Najdôležitejším a najvýznamnejším faktorom je obrovský technický náskok pred ostatnými produktmi na trhu. ESET nám prináša spoľahlivé zabezpečenie. Znamená to, že môžem kedykoľvek pracovať na ľubovoľnom projekte s vedomím, že naše počítače sú na 100 % chránené.“

Fiona Garlandová, obchodná analytička, Mercury Engineering, stavebníctvo, materiály a prírodné zdroje
Prečítajte si celý príbeh

„ESET by som určite odporučil aj iným firmám nielen vďaka celkovej výkonnosti bezpečnostných riešení, ale aj podpore, ktorá je skutočne skvelá. Myslím si, že čo sa týka spravovateľnosti riešení, nič lepšie nenájdete.“

Mark Kaiser, IT špecialista, Unigarant, financie a poisťovníctvo
Prečítajte si celý príbeh

Zdroje a súvisiace dokumenty

Prehľad riešenia

Stiahnite si kompletný prehľad riešenia ESET Inspect.

Stiahnuť PDF

Výskum hrozieb

Uznávaný výskum a prospešné objavy v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Viac informácií

Potenciálni zákazníci

Sprievodca kúpou riešenia ESET PROTECT Managed Detection and Response (MDR).

Prečítať článok

Prípadová štúdia

Ako hodnotia ESET Inspect samotní zákazníci? Stiahnite si príbeh zákazníka relevantný pre verejný sektor. 

Stiahnuť prípadovú štúdiu

Mitsubishi logo

Viac než deväťtisíc koncových zariadení chránených spoločnosťou ESET
od roku 2017

Viac než štyritisíc e‑mailových schránok chránených spoločnosťou ESET
od roku 2016

Canon logo

Viac než 32-tisíc koncových zariadení chránených spoločnosťou ESET
od roku 2016

T-com logo

Bezpečnostný partner v oblasti poskytovania internetových služieb dvom miliónom zákazníkov od roku 2008

Súvisiace riešenia

ESET PROTECT MDR

Prepája znalosti špičkových výskumných tímov spoločnosti ESET v oblasti IT bezpečnosti a najmodernejšie technológie bezpečnostných produktov ESET.

  • Garantovaná a rýchla odpoveď
  • Istota plynulého chodu firemnej prevádzky
  • Správa zabezpečenia v rukách kvalifikovaných pracovníkov spoločnosti ESET

Premium Support

Experti spoločnosti ESET vám pomôžu nastaviť vaše produkty s cieľom minimalizovať akékoľvek potenciálne problémy.

  • Pomôžeme vám nastaviť vaše produkty ESET tak, aby sa minimalizovali neskoršie potenciálne problémy
  • Zabezpečenie bez starostí – rýchla a zaručená reakcia
  • Vždy k dispozícii – neustála podpora vo dne v noci

Threat Intelligence

Získajte detailné a aktuálne poznatky o konkrétnych hrozbách a zdrojoch útokov. Zužitkujte odborné znalosti bezpečnostných expertov spoločnosti ESET, ktorých globálna perspektíva umožní vašej organizácii:

  • Odhaliť pokročilé pretrvávajúce hrozby (APT)
  • Blokovať podozrivé domény
  • Predchádzať útokom botnetov
  • Blokovať indikátory preukazujúce narušenie zabezpečenia