Pre maximálnu úroveň kybernetickej bezpečnosti
zverte nasadenie a aktualizácie do rúk spoločnosti ESET

Služba ESET Deployment and Upgrade je navrhnutá s cieľom pomôcť vám pri inštalácii a konfigurácii konkrétnych produktov ESET vo vašom prostredí, aby ste si mohli byť istý, že budú fungovať optimálne už od prvého dňa.

Celková zložitosť zavádzania nového bezpečnostného riešenia do prostredia firmy sa využitím našej výkonnej služby výrazne redukuje a zároveň je zaistený aj plynulý chod prevádzky. Vďaka ochrane a nasadeniu riešení digitálnej bezpečnosti od spoločnosti ESET si môže vaša firma naplno užívať výhody pokroku, ktorý nové technológie umožňujú.

Garancia odborného prístupu

Istota správneho nasadenia a efektívne fungujúcich bezpečnostných produktov ESET vo firemnom prostredí zákazníka. Spoločnosť ESET sa postará o nasadenie a nastavenie špičkových produktov digitálnej bezpečnosti, vďaka čomu môžete sústrediť vlastné zdroje na svoju hlavnú podnikateľskú činnosť.

Súlad s nariadeniami

Nasadenie a optimalizácia produktov kybernetickej bezpečnosti priamo zo strany dôveryhodného dodávateľa, akým je spoločnosť ESET, pomôže vašej organizácii zaistiť súlad s mnohými požiadavkami vrátane ochrany údajov.

Rýchlo dostupná pomoc

Služba ESET Premium Support je k dispozícii nepretržite 24 hodín denne. Kedykoľvek sa môžete porozprávať so špecialistom na technológie ESET, ktorý pozná vaše bezpečnostné prostredie. Prioritne môžete kontaktovať odborníkov z centrály spoločnosti ESET a dokonca aj vývojárske tímy.

Plynulý chod podniku

Nasadenie alebo upgrade produktov podľa presného plánu, ktorý zvolia určení špecialisti, zabezpečí lepšiu kontinuitu prevádzky a vyššiu spokojnosť na strane organizácie.