Pre maximálnu úroveň kybernetickej bezpečnosti
zverte nasadenie a aktualizácie do rúk spoločnosti ESET

Služba ESET Deployment & Upgrade je navrhnutá tak, aby optimalizovala vaše bezpečnostné riešenia – zvyšuje kontinuitu podnikania a zjednodušuje navigáciu v produktoch a ich používanie.

Maximalizuje a udržiava funkčnosť novo zakúpených firemných produktov ESET. Zaisťuje vylepšenú používateľskú skúsenosť pre všetkých firemných zákazníkov – pomáha vám dosiahnuť najvyššiu úroveň prevádzkovej efektívnosti a je prispôsobená vášmu prostrediu.

Optimalizované rozdeľovanie zdrojov

Využite svoje bezpečnostné zdroje naplno. Táto služba zabezpečuje aktualizácie produktov ESET a zároveň znižuje potrebu využitia dodatočnej pracovnej sily a zdrojov. Zlepšuje používateľskú skúsenosť zefektívnením nasadenia a údržby produktov, ako aj navigácie v nich.

Bezstarostná implementácia

Odborníci spoločnosti ESET zabezpečujú komplexnú inštaláciu a počiatočnú konfiguráciu novo zakúpených produktov ESET. Bezproblémové nastavenie a integrácia zaisťujú efektívnosť vašich bezpečnostných kontrol a eliminujú neskoršie problémy. Táto služba tiež aktualizuje a konfiguruje už predtým nasadené produkty ESET.

Vylepšená detekcia a náprava incidentov

Aktualizácie zvyšujú úspešnosť detekcie hrozieb a nápravy incidentov a umožňujú našim spoľahlivým technológiám, ako je napríklad ESET Inspect, čo najlepšie identifikovať kritické hrozby a bezpečnostné incidenty.

Poistenie kybernetických rizík

ESET ako autorizovaný dodávateľ riešení a služieb na správu zabezpečenia pomáha organizáciám plniť regulačné štandardy a poistné kritériá.

Rozsiahla technická podpora

Spoločnosť ESET ponúka komplexnú technickú podporu s cieľom riešiť vaše bezpečnostné incidenty, otázky a problémy. Služba ESET Premium Support je k dispozícii nepretržite 24 hodín denne.