ESET MDR je naša služba nepretržitej správy hrozieb, ktorá je určená pre malé a stredne veľké firmy a poskytuje im sofistikovanú ochranu.

Využite odborné znalosti spoločnosti ESET v oblasti kybernetickej bezpečnosti vďaka okamžitej detekcii hrozieb a reakcii na ne s využitím umelej inteligencie. Dosiahnite špičkovú ochranu bez potreby vlastných bezpečnostných špecialistov a eliminujte prekážky v organizácii dát, ktoré môžu brániť efektívnej detekcii a reakcii.