ESET Policy Hub

Juridiski par jūsu konfidencialitāti, izmantojot ESET.

Juridiskā informācija

Juridiskā informācija

Šis dokuments satur juridisku informāciju par www.eset.com tīmekļa vietņu saturu (turpmāk tekstā — Vietne(-es)). Šeit norādītā juridiskā informācija attiecas uz šo/šīm Vietni(-ēm) un ne vienmēr uz citām ESET, spol. s r.o. vietnēm.


Programmatūra

ESET, spol. s r. o. (turpmāk tekstā — ESET) un/vai tā attiecīgajiem piegādātājiem pieder autortiesības, kā arī tie var īstenot autortiesības uz visām programmatūrām, kas pieejamas šajā Vietnē vai Vietnēs (turpmāk tekstā — Programmatūras). Programmatūras drīkst izmantot tikai saskaņā ar gala lietotāja licences līgumu (turpmāk tekstā — Licences līgums). Licences līgums tiek piegādāts kopa ar Programmatūru, vai arī tas ir Programmatūras daļa. Ar Licences līgumu kopā piegādātu Programmatūru nevar instalēt, ja lietotājs nepiekrīt Licences līgumam.

Programmatūra tiek nodrošināta tikai gala lietotāju izmantošanai. Šī izmantošana notiek saskaņā ar Licences līgumu. ESET un/vai tā attiecīgie piegādātāji skaidri aizliedz jebkādu Programmatūras kopēšanu un/vai izplatīšanu, kas neatbilst Licences līgumam. Šādu darbību skaidri aizliedz likums. Ikviena persona, kuri pārkāpj Licences līguma noteikumus, ir pakļauta administratīvajam sodam un kriminālsodam, un tiesvedības riskam; šādā gadījumā ESET pieprasīs adekvātu kompensāciju un juridisko tiesību pārkāpuma atlīdzināšanu.

ESET un/vai tā attiecīgie piegādāti arī skaidri aizliedz Programmatūru izplatīšanu un kopēšanu, kā arī Programmatūras vai tās kopiju izvietošanu citās tīmekļa vietnēs vai citos datu nesējos.

ESET un/vai tā attiecīgie piegādātāji garantē Programmatūru tikai un vienīgi saskaņā ar Licences līgumu. Ja vien nav norādīts savādāk, ESET un/vai tā attiecīgie piegādātāji paziņo, ka nodrošina programmatūru tādu, kāda tā ir, bez jebkāda veida garantijas, tostarp bez garantijas par piemērotību konkrētam nolūkam un garantijas, ka netiek pārkāptas citas personas juridiskās tiesības. Iepriekš minētie izņēmumi nepārkāpj pārliecinošus tiesiskos lēmumus par radīto kaitējumu.


Dokumenti

ESET ļauj izmantot šajā Vietnē vai Vietnēs pieejamos Dokumentus, īpaši preses relīzes, ESET produktu tehniskos datus, failus un bieži uzdotos jautājumus (BUJ), ja tiek ievēroti visi tālāk norādītie nosacījumi.

  1. Dokumentu izmantošana nav nepārprotami aizliegta
  2. Dokumenti netiks izmantoti nekādos nolūkos, kas tieši vai netieši ir saistīti ar komerciālu izmantošanu
  3. Dokumenti no Vietnes(-ēm) tiks izmantoti tikai informatīvā, nekomerciālā vai personīgā nolūkā un netiks kopēti vai publicēti nevienā tīkla datorā un pārraidīti nevienā medijā
  4. Dokumenti nekādā veidā netiks mainīti
  5. Dokumentos un visās to kopijās tiks saglabāts paziņojums par autortiesībām
  6. Vienmēr būs norādīts resurss

Dokumentu izmantošana jebkurā citā nolūkā nepārprotami ir aizliegta. Šādu rīcību aizliedz likums. Ikviena persona, kuri pārkāpj Licences līguma noteikumus, ir pakļauta administratīvajam sodam un kriminālsodam, un tiesvedībai; šādā gadījumā ESET pieprasīs adekvātu kompensāciju un juridisko tiesību pārkāpuma atlīdzināšanu.

Vienošanās par atļauju izmantot iepriekš minētos dokumentus neietver ESET tīmekļa vietnes www.ESET.com un nevienas citas uzņēmumam ESET piederošas, darbināmas, licencētas vai kontrolētas vietnes dizainu vai noformējumu.

Vietnes vai Vietņu un jebkuru citu ESET tīmekļa vietņu dizainu un noformējumu aizsargā autortiesības, tirdzniecības noformējuma noteikumi, preču zīme, godīga konkurence un citi likumi, kas šeit nav norādīti.

Vietnes vai Vietņu un jebkuru citu ESET tīmekļa vietņu dizainu un noformējumu nedrīkst kopēt, atdarināt un pārnest nedz kā vienu veselumu, nedz pa daļām.

Neviena Vietnes vai Vietņu elementu (tostarp jo īpaši, bet ne tikai — logotipi, grafiskie elementi, skaņas elementi, attēli) vai visbeidzot to kopiju izmantošana, pat ne daļēja, nav iespējama, ja nav saņemta skaidra uzņēmuma ESET rakstveida atļauja.

ESET un/vai tā attiecīgie piegādāti neizsaka nekādus apgalvojumus par Dokumentos ietvertās informācijas un saistīto grafisko elementu, kas publicēti kā daļa no pakalpojumiem, piemērotību kādam nolūkam. Visi šādi Dokumenti un saistītie grafiskie elementi tiek nodrošināti tādi, kādi tie ir, bez jebkāda veida garantijas. Ar šo ESET un/vai tā attiecīgie piegādātāji atsakās no visām garantijām un nosacījumiem attiecībā uz šo informāciju, tostarp par piemērotību tirdzniecībai, neatkarīgi no tā, vai tā pausta skaidri, netieši vai noteikta likumos, attiecībā uz piemērotību konkrētam nolūkam, īpašumtiesībām un tiesību nepārkāpšanu.

ESET un/vai tā attiecīgie piegādātāji nekādā gadījumā nav atbildīgi ne par kādiem īpašiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem vai jebkāda kaitējuma, kas radies no izmantošanas, datu vai peļņas zuduma, neatkarīgi no tā, vai tas noticis līguma darbības, nolaidības vai citas izvairīgas darbības laikā, un kas radies no pakalpojumos pieejamās informācijas izmantošanas vai veiktspējas vai ir saistīts ar to.

Pakalpojumos publicētie Dokumenti un saistītie grafiskie elementi var saturēt tehniskas neprecizitātes un drukas kļūdas. Šeit norādīto informāciju periodiski papildina izmaiņas. ESET un/vai tā attiecīgie piegādātāji var uzlabot un/vai mainīt produktus un/vai pakalpojumus, un/vai programmas. Vietnē(-ēs) un šeit pieejamajos dokumentos norādītā informācija līdz ar to dažkārt var tikt mainīta un neatbilst sniegto produktu un/vai pakalpojumu atribūtiem.


Saites uz trešo pušu vietnēm

Saites šajos apgabalos nozīmē, ka atstājat ESET vietnes. Uzņēmums ESET nekontrolē vietnes, uz kurām norādītas saites, un ESET neatbild ne par vienas ar saiti norādītās vai saitē ietvertās saistītās vietnes saturu un ne par kādām šo vietņu izmaiņām vai atjauninājumiem. ESET neatbild par pārraidi tīmeklī un neviena cita veidi pārraidīšanu, kas saņemta no jebkuras saistītās vietnes. ESET nodrošina šīs saites tikai jūsu ērtībai, un nevienas saites ietveršana nenozīmē, ka ESET apstiprina šīs vietnes vai to saturu.


Preču zīmes

ESET, ESET programmatūras, ESET logotips, ESET.eu, NOD, NOD32, AMON, PERSPEKT, VIRUS RADAR, VÍRUSOVÝ RADAR, VIROVÝ RADAR, ThreatSense, ThreatSense.Net®, AntiThreat un/vai citi šeit minētie ESET produkti un pakalpojumi ir preču zīmes un ESET reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie produktu vai uzņēmumu nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai tirdzniecības zīmes.

Piemēros izmantotie uzņēmumu, organizāciju, produktu, notikumu nosaukumi un personu vārdi (izņemot gadījuma izpētes) ir izdomāti. Jebkura līdzība ar reālu uzņēmumu, organizāciju, produktu, personu vai notikumu ir nejauša.

Windows® ir Microsoft uzņēmumu grupas preču zīme.

Mac un Mac logotips ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.


Informācija par autortiesībām

Copyright © 2020 ESET spol. s r. o.

Autortiesības uz dokumentiem un programmām Vietnē(-ēs) pieder uzņēmumam ESET, spol. s r.o., un/vai tās īsteno ESET, spol. s r.o. Visas tiesības paturētas.


Noslēguma jautājumi vai neskaidrības

Ja jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot ESET klientu atbalsta dienesta veidlapu.

Atstājiet pieprasījumu