ESETi eeskirjade keskus

Juriidilises kõnepruugis Sinu privaatsusest ESETi kasutamisel.

Juriidiline info

Juriidiline info

Dokument sisaldab õigusalast teavet www.eset.com veebisaitide (edaspidi sait või saidid) sisu kohta. Siin esitatud õigusalane teave kehtib nende saitide, mitte tingimata muude ESET, spol. s r.o. saitide kohta.


Tarkvara

ESET, spol. s r. o. (edaspidi ESET) ja/või selle vastavad tarnijad omavad või saavad kasutada autoriõigust kogu nendel saitidel saadaolevale tarkvarale (edaspidi tarkvara). Tarkvara saab kasutada ainult vastavalt lõppkasutaja litsentsilepingule (edaspidi "litsentsileping"). Litsentsilepingut pakutakse koos tarkvaraga või see on selle osa. Litsentsilepinguga kaasasolevat tarkvara ei saa installida ilma kasutaja nõusolekuta litsentsilepinguga.

Tarkvara antakse kasutamiseks ainult lõppkasutajatele. See kasutus on kooskõlas litsentsilepinguga. ESET ja/või selle vastavad tarnijad keelavad sõnaselgelt igasuguse tarkvara reprodutseerimise ja/või levitamise, mis ei ole litsentsilepinguga kooskõlas. Selline tegevus on seadusega sõnaselgelt keelatud. Kõik, kes rikuvad litsentsilepingut, riskivad tsiviil- ja kriminaalkaristuste ning kohtuvaidlustega, mille käigus ESET nõuab seaduslike õiguste rikkumise eest piisavat hüvitist ja kahjude korvamist.

Lisaks keelavad ESET ja/või selle vastavad tarnijad sõnaselgelt tarkvara levitamise ja kopeerimise ning tarkvara või selle koopiate paigutamise teistele veebisaitidele või mis tahes muule andmekandjale.

Kui ESET ja/või selle vastavad tarnijad, kui nad tarkvarale üldse garantii annavad, garanteerivad selle ainult vastavalt litsentsilepingule. Kui pole märgitud teisiti, kinnitavad ESET ja/või selle vastavad tarnijad, et nad pakuvad tarkvara olemasoleval kujul, ilma igasuguse garantiita, sealhulgas kindla eesmärgikohase sobivuse ja teiste seaduslike õiguste mitterikkumise garantiid. Eespool märgitud erandid ei riku kaalukaid juriidilisi kohustusi tekkinud kahju suhtes.


Dokumendid

ESET lubab kasutada ühel või mitmel saidil saadaolevaid dokumente, eriti pressiteateid, ESETi toodete tehnilisi andmeid, faile ja korduma kippuvaid küsimusi (KKK) tingimusel, et kõik alljärgnevad tingimused on täidetud.

  1. Dokumentide kasutamine ei ole sõnaselgelt keelatud
  2. Dokumente ei kasutata ühelgi põhjusel, mis on otseselt või kaudselt seotud ärilise kasutusega
  3. Ühel või mitmel saidil olevad dokumendid on mõeldud ainult informatiivseks, mitteäriliseks või isiklikuks kasutamiseks ning neid ei kopeerita ega postitata võrguarvutitesse ega levitata meedias
  4. Dokumente ei muudeta ei tervikuna ega osaliselt
  5. Dokument ja kõik nende koopiad sisaldavad autoriõiguse märget
  6. Allikas on alati näidatud

Dokumentide kasutamine muul eesmärgil on sõnaselgelt keelatud. Selline tegevus on seadusega keelatud. Kõik, kes rikuvad litsentsilepingut, riskivad tsiviil- ja kriminaalkaristuste ning kohtuvaidlustega, mille käigus ESET nõuab oma seaduslike õiguste rikkumise eest piisavat hüvitist ja kahjude korvamist.

Eespool nimetatud dokumentide kasutamise loa lepingud ei hõlma ESETi veebisaidi www.ESET.com ega mis tahes muu ESETile kuuluva, hallatava, litsentsitud või kontrollitava saidi kujundust ega paigutust.

Ühe või mitme saidi ja muude ESETi veebisaitide kujundus ja paigutus on kaitstud autoriõiguse, kaubamärgi, ausa konkurentsi ja muude siin nimetamata seadustega.

Ühe või mitme saidi ja muude ESETi veebisaitide kujundust ja paigutust ei tohi kopeerida, jäljendada ega korduvalt edastada ei tervikuna ega osaliselt.

Ühe või mitme saidi elementide (sealhulgas eelkõige, kuid mitte ainult logode, graafika, helide, piltide) või viimaks nende koopiate kasutamist (ka mitte osalist) ei võimaldata, välja arvatud juhul, kui ESET seda sõnaselgelt lubab.

ESET ja/või selle vastavad tarnijad ei kinnita teenuste osana avaldatud dokumentides ja nendega seotud graafikas sisalduva teabe sobivust mingil eesmärgil. Kõik sellised dokumendid ja nendega seotud graafika esitatakse olemasoleval kujul ilma igasuguse garantiita. ESET ja/või selle vastavad tarnijad loobuvad käesolevaga kõikidest selle teabega seotud garantiidest ja tingimustest, sealhulgas kõikidest garantiidest ja kaubastatavuse tingimustest, olenemata sellest, kas need on otsesed, kaudsed või seadusega ette nähtud, teatavaks otstarbeks sobivuse, omandiõiguse ja õiguste mitterikkumisega seotud.

ESET ja/või selle vastavad tarnijad ei vastuta ühelgi juhul eriliste, kaudsete või põhjustatud kahjude eest ega mis tahes kahjude eest, mis tulenevad kasutamise, andmete või kasumi minetamisest, olgu siis tegemist lepingulise tegevuse, hooletuse või muu lepinguvälise kahjuga teenustest saadava teabe kasutamise või toimimise tõttu või sellega seoses.

Teenustes avaldatud dokumendid ja nendega seotud graafika võivad sisaldada tehnilisi ebatäpsusi või trükivigu. Siin esitatud teabele lisatakse perioodiliselt muudatusi. ESET ja/või selle vastavad tarnijad võivad tooteid ja/või teenuseid ja/või programme täiustada ja/või neis muudatusi teha. Ühel või mitmel saidil või siin saadaolevates dokumentides sisalduvat teavet võidakse seetõttu aeg-ajalt muuta ja see ei vasta pakutavate toodete ja/või teenuste tunnusjoontele.


Lingid kolmandate isikute saitidele

Nendel aladel olevad lingid võimaldavad Sul ESETi saitidelt lahkuda. Lingitud saidid ei ole ESETi kontrolli all ja ESET ei vastuta ühegi lingitud saidi sisu või lingitud saidil sisalduva lingi ega selliste saitide muudatuste või värskenduste eest. ESET ei vastuta üheltki lingitud saidilt saadud veebisaadete ega muude ülekannete eest. ESET pakub neid linke ainult mugavuse huvides ja mis tahes lingi lisamine ei tähenda, et ESET toetab neid saite või nende sisu.


Kaubamärgid

ESET, ESETi tarkvara, ESETi logo, ESET.eu, NOD, NOD32, AMON, PERSPEKT, VIRUS RADAR, VÍRUSOVÝ RADAR, VIROVÝ RADAR, ThreatSense, ThreatSense.Net®, AntiThreat, ESET Smart Security, LiveGrid ja/või muud siin nimetatud ESETi tooted või teenused on ESETi kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid. Muud siin nimetatud toodete ja ettevõtete nimed võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid või kaubanimed.

Näidetes kasutatud ettevõtete, organisatsioonide, toodete, sündmuste ja inimeste nimed (välja arvatud juhtumiuuringud) on väljamõeldud. Igasugune sarnasus tegeliku ettevõtte, organisatsiooni, toote, isiku või sündmusega ei ole kavatsetud.

Windows® on Microsofti ettevõtete grupi kaubamärk.

Mac ja Maci logo on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USAs ja teistes riikides.


Autoriõiguse teave

Autoriõigus © 2020 ESET spol. s r. o.

Ühel või mitmel saidil olevate dokumentide ja programmide autoriõiguse omanik ja/või teostaja on ESET, spol. s r. o.. Kõik õigused kaitstud.


Võimalikud küsimused või mured

Küsimuste või murede korral võta meiega ühendust ESETi klienditoe vormi kaudu.