Znalazłeś lukę bezpieczeństwa?

Daj nam znać!

Jeśli chcesz poinformować nas o zagrożeniu w postaci strony internetowej, szkodliwego linku lub pliku/skryptu, albo chciałbyś uzyskać dodatkowe informacje o zagrożeniu – prosimy o przesłanie wiadomości email na adres: probki@dagma.pl. W treści maila prosimy o zamieszczenie krótkiego opisu zgłaszanego problemu oraz podanie danych licencyjnych (np. identyfikator publiczny licencji, nazwa użytkownika EAV). Przesłanie zgłoszenia ze spełnieniem poniższych punktów przyśpieszy analizę oraz skróci czas oczekiwania na rozwiązanie zgłaszanego problemu.

UWAGA! Adres probki@dagma.pl służy tylko do zgłaszania infekcji i zagrożeń. Prosimy nie korzystać z niego w przypadku pytań związanych z konfiguracją / funkcjonowaniem oprogramowania ESET. Problemy techniczne należy zgłaszać na adres: pomoc@eset.pl.

Typy podatności, którym szczególnie się przyglądamy


 • Strony internetowe
  Zgłoszenie podejrzanej strony, w celu jej analizy / zgłoszenie detekcji strony, która nie powinna być traktowana jako szkodliwa.
  ●  Prosimy o przesłanie adresu URL strony, którą mamy zweryfikować.
  ●  Adres należy umieścić w treści wiadomości email.

 • Pliki
  Zgłoszenie podejrzanego pliku w celu analizy / zgłoszenie detekcji pliku, który nie powinien być traktowany jako zagrożenie.
  ●  Prosimy o przesłanie pliku w załączniku maila.
  ●  Pliki należy spakować do folderu .zip oraz nadać hasło „infected”. Dokładny opis procedury znajduje się w bazie wiedzy.
  ●  Jeżeli plik nie zostanie spakowany oraz nie zostanie nadane hasło - serwer pocztowy nadawcy/odbiorcy odrzuci taką wiadomość.

 • Zaszyfrowanie plików przez Ransomware
  Zgłoszenie dotyczące zagrożeń typu Ransomware / analiza przyczyn infekcji.
  ●  W przypadku podejrzenia infekcji - zawsze sugerujemy odłączyć komputer od sieci domowej/firmowej/Internet, tak aby zminimalizować możliwość propagacji zagrożenia. Należy również wykonać pełne skanowanie komputera stacjonarną aplikacją ESET lub skanerem ESET Online Scanner.
  ●  W celu analizy prosimy o przesłanie kilku zaszyfrowanych plików oraz jeśli dysponujesz kopią zapasową – plików przed zaszyfrowaniem.
  ●  Zaszyfrowane pliki należy spakować do folderu .zip, któremu należy nadać hasło „infected”. Dokładny opis procedury znajduje się w bazie wiedzy.
  ●  Jeżeli plik nie zostanie spakowany oraz nie zostanie nadane hasło - serwer pocztowy nadawcy/odbiorcy odrzuci taką wiadomość.
  ●  Należy dołączyć logi diagnostyczne - wygenerowane za pomocą narzędzia ESET Log Collector. Narzędzie do pobrania oraz procedura generowania logów znajduje się w bazie wiedzy.
  ●  Prosimy również o zamieszczenie w treści maila krótkiego opisu okoliczności, w jakich doszło do infekcji oraz informacji, na ilu stacjach występuje problem.

 • Wiadomości email
  Zgłoszenie dotyczące fałszywych wiadomości email/prośby o weryfikację wiadomości SPAM/weryfikacja reputacji nadawców i serwerów pocztowych w chmurze ESET.
  ●  Prosimy o przesłanie w załączniku otrzymanej wiadomości w formacie .eml, msg lub txt. Prosimy o nie przesyłanie zrzutów ekranu z treścią wiadomości, gdyż uniemożliwi to wykonanie diagnostyki.