Jednoduchá správa licencovania

Licenčný systém, ktorý poskytuje používateľom dokonalý prehľad a flexibilnú kontrolu nad stavom a využívaním licencií.

Flexibilné možnosti licencovania firemných produktov ESET

Štandardný licenčný kľúč

Všetky naše riešenia a balíky pre firmy využívajú jeden licenčný kľúč pre všetky zahrnuté produkty.

Zoskupenie licencií

Viaceré licencie môžete zoskupiť do jedného účtu s používateľom definovanou e-mailovou adresou a vlastným heslom, vďaka čomu bude práca s licenciami ešte ľahšia.

Transparentná aktualizácia licencií

Vaše licencie sú aktualizované, pričom po prechode na novšiu verziu, obnovení alebo akejkoľvek inej zmene licencie sa všetky vykonané zmeny prenášajú automaticky.


Využívajte výhody licenčného systému ESET Unilicense

Licenčný systém Unilicense pokrýva najpoužívanejšie operačné systémy pre počítače, smartfóny, tablety a súborové servery, vďaka čomu môžete kombinovať prvky ochrany naprieč koncovými zariadeniami podľa potreby. Prejsť na inú platformu môžete bez toho, aby ste si museli zakúpiť ďalšie licencie. 

Systém Unilicense pokrýva tieto operačné systémy:

  • Počítač: Windows, Mac, Linux
  • Smartfón a tablet: Android, iOS
  • Súborový server: Windows, Linux

Kombinujte licencie podľa potreby


Systém ESET Unilicense pokrýva všetky možné scenáre a umožňuje vám skombinovať prvky ochrany koncových zariadení podľa toho, čo práve potrebujete, aby ste využili každú licenciu.


Kedykoľvek prejdite na inú platformu


Ochranu je možné preniesť z jednej platformy na inú. Môžete tak urobiť kedykoľvek počas platnosti licencie bez toho, aby ste si museli kupovať ďalšie licencie.


Preneste si licenciu na iný počítač


Platnú licenciu ESET môžete tiež preniesť na úplne nový počítač, ak ten starý prestanete používať. Tento prenos podporuje aj zmenu operačného systému.

Slovník pojmov

Licenčný kľúč
Jedinečný reťazec znakov vo formáte XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, ktorý sa používa na identifikáciu vlastníka licencie a jej aktiváciu.

Offline súbory
ESET Business Account vám umožňuje umiestniť určitý počet licencií do offline súboru. Pomocou takéhoto offline súboru môžu byť následne jednoducho aktivované aj produkty, ktoré sa používajú v prostredí bez pripojenia na internet.

Konverzia licencie
Ak máte licencie ESET v staršom formáte (používateľské meno/heslo), môžete ich jednoducho skonvertovať na nový formát (licenčný kľúč) pomocou platformy ESET Business Account.

Verejné ID
Krátky reťazec znakov používaný na identifikáciu licencie pre tretiu stranu (napríklad pre bezpečnostného správcu zodpovedného za distribúciu licencií na zariadenia).

Vlastník účtu ESET Business Account
Vlastníkom účtu je osoba, ktorá registruje novú spoločnosť do služby ESET Business Account. Ako vlastník účtu budete môcť pridávať licencie a udeľovať prístup na platformu ESET Business Account aj ostatným používateľom.

Jednoduchšia správa licencií s účtom ESET Business Account

ESET Business Account

Bezplatná platforma na správu licencií určená pre firemných zákazníkov, ktorí hľadajú väčšiu kontrolu, možnosť vytvárania správ a celkový prehľad o svojich licenciách ESET na všetky produkty inštalované lokálne a takisto produkty fungujúce v cloudovom prostredí. Ide tiež o hlavný prístupový bod ku cloudovým službám ESET.

Nie ste naším zákazníkom? Vyskúšajte plne funkčnú 30-dňovú skúšobnú verziu pre firmy a začnite sa chrániť ešte dnes.

Prečo používať ESET Business Account

  • Po deaktivácii môžete licenciu okamžite znova použiť – žiadna licencia sa tak nestratí a nezostane nevyužitá.
  • Monitorujte stav a využitie všetkých licencií na firemné produkty ESET v reálnom čase a z jedného miesta.
  • Generujte offline licenčné súbory v prostrediach bez pripojenia na internet.
  • Zaistite si aktualizáciu licenčných údajov a kompatibilitu všetkých licencií s novými produktmi.

Kompatibilita

Zistite, ktoré produkty ESET sú kompatibilné s vašou verziou nástroja na vzdialenú správu:

ESET Security Management Center 7ESET PROTECT Cloud (predtým ESET Cloud Administrator)

Poznámka: Staršie verzie nástrojov vzdialenej správy ESET (vrátane ESET Remote Administrator) nie sú podporované. Viac sa dozviete v politike životného cyklu produktov spoločnosti ESET.