Inovatívne kybernetické zabezpečenie

Spoločnosť ESET bola priekopníkom vo výskume zaoberajúcom sa skupinou Sandworm, vďaka čomu si môže pripísať niektoré z najvýznamnejších objavov. Ako prvá identifikovala bezpečnostné hrozby v UEFI a uviedla na trh svoju Kontrolu UEFI na boj proti nim. Medzi prvými zaviedla ochranu špecifickú pre ARM.

Spoločnosť ESET, ktorá je od 90. rokov minulého storočia lídrom v oblasti strojového učenia, je v odvetví kybernetickej bezpečnosti známa svojím cloudovým viacvrstvovým zabezpečením, ktoré má veľmi malý vplyv na výkon systému používateľov.

V roku 2020 sa ESET so svojou najlepšou aktívnou a pasívnou ochranou na trhu a s najlepšími celkovými nákladmi na vlastníctvo prebojoval až na vrchol kvadrantu EPR Cyber Risk Quadrant spoločnosti AV‑Comparatives. Používatelia produktov ESET vyzdvihujú rýchlu návratnosť investícií a veľmi nízke celkové náklady na vlastníctvo vďaka výnimočným technickým možnostiam riešení ESET, primeraným nákladom a jednoduchému používaniu.