Prospešné objavy v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Stovky expertov v trinástich centrách výskumu a vývoja spoločnosti ESET na celom svete sa každý deň usilovne venujú skúmaniu a prevencii nových hrozieb a starajú sa o to, aby bezpečnostné produkty ESET vždy držali krok s technologickým pokrokom.

Náš vlastný výskum prináša používateľom produktov ESET exkluzívne výhody. Vďaka objavom svetového významu, napríklad v súvislosti s malvérom Industroyer, so zraniteľnosťou KrØØk a s rootkitom Lojax, dokážeme používateľov včas varovať pred hrozbami a výskumné tímy spoločnosti ESET sú všeobecne uznávané poprednými technologickými médiami na celom svete.

Naši najlepší odborníci na IT bezpečnosť sa delia o svoje špičkové vedomosti a skúsenosti, vďaka čomu majú používatelia neustále k dispozícii optimálne a aktuálne informácie o hrozbách. Sú svetovou jednotkou vo vyhľadávaní hrozieb, ktorej dôverujú vlády, organizácie aj analytici.

V týchto náročných časoch je čoraz potrebnejšie využívať informácie o hrozbách na ochranu toho najdôležitejšieho.

Sme hrdí na to, že sa ESET objavil v správe spoločnosti IDC o dodávateľoch informácií o hrozbách. Ako súkromná spoločnosť zameraná na technológie sme pri vývoji globálnych systémov monitorovania hrozieb, ktoré sú základom našich riešení, vždy vychádzali z vedeckých poznatkov a bezpečnosť sme kládli na prvé miesto.