ESET je „popredný hráč“ v ochrane pred APT hrozbami podľa prestížneho hodnotenia Radicati

Hodnotenie Market Quadrant 2023

ESET bol v hodnotení Advanced Persistent Threat Market Quadrant 2023 spoločnosti Radicati menovaný za popredného hráča už štvrtý rok po sebe. Umiestnil sa pritom najlepšie spomedzi všetkých dodávateľov z Európskej únie.

Správa Radicati skúmala ochranu pred APT hrozbami v podobe integrovaných riešení na detekciu, prevenciu a možnú nápravu problémov spojených so zero-day hrozbamipretrvávajúcimi škodlivými útokmi.

Umiestnenie dodávateľov bezpečnostných riešení v kvadrante závisí od dvoch kritérií: funkčnosti a strategickej vízie. Spoločnosť Radicati definuje popredných hráčov ako súčasných lídrov na trhu, ktorí ponúkajú produkty s množstvom pokročilých funkcií a zároveň majú jasnú víziu do budúcnosti.

Správa vyzdvihuje:

  • jednotnú platformu na správu kybernetickej bezpečnosti ESET PROTECT, vrátane nástroja rozšírenej detekcie a reakcie (XDR) a schopností vyhľadávania hrozieb
  • cloudový komponent platformy, ktorý zaisťuje XDR, zodpovedný za prevenciu incidentov, široký prehľad a blokovanie hrozieb ESET Inspect
  • účinnosť riešení ESET na ochranu koncových zariadení pri detekcii všetkých druhov hrozieb za pomoci nástroja Intel® TDT
  • podporu pre všetky hlavné operačné systémy (Windows, macOS a Linux)
  • nízku záťaž na systém
  • podporu vo viacerých jazykoch a široké spektrum lokalizovaných verzií
  • spokojnosť zákazníkov s jednoduchosťou nasadenia a používania
  • viac sa dočítate v správe

Riešenia na ochranu pred APT hrozbami sa stávajú čoraz vyhľadávanejšími firmami všetkých veľkostí a naprieč všetkými odvetviami. Organizácie znepokojujú najmä zero-day hrozbypresne cielené škodlivé útoky.

ESET presadzuje vyvážený prístup k digitálnej bezpečnosti, ktorý poháňa firmy k úspechu. Našu filozofiu popisujú tri slová: Prevencia. Detekcia. Reakcia.

Zistite viac o tom, prečo je tento prístup najideálnejší pre firemné prostredie a aké výhody získa vaša firma pri ochrane riešeniami od spoločnosti ESET.

Vyhlásenie: Autorské práva na Radicati Market QuadrantSM vlastní od marca 2022 spoločnosť The Radicati Group, Inc. Úplné alebo čiastočné kopírovanie bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti The Radicati Group je zakázané. Dodávatelia a produkty zobrazené v Radicati Market QuadrantSM sú chránené autorskými právami od marca 2023 spoločnosťou The Radicati Group, Inc. Úplné alebo čiastočné kopírovanie bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti The Radicati Group je zakázané. Zobrazenie dodávateľov a produktov v trhovom kvadrante Radicati Market QuadrantSM neznačí podporu zo strany skupiny The Radicati Group, ale skôr vyjadrenie jej názoru na základe recenzií produktov, štúdií primárneho výskumu, rozhovorov s dodávateľmi, historických údajov a ďalších metrík. The Radicati Group chce, aby trhové kvadranty boli jedným z mnohých informačných zdrojov, ktoré čitatelia používajú pri formovaní názorov a rozhodovaní. Trhové kvadranty Radicati Market QuadrantsSM sú časovo limitované a navrhnuté tak, aby zobrazovali podmienky na konkrétnom trhu v danom čase. The Radicati Group neposkytuje žiadne záruky, pokiaľ ide o presnosť a úplnosť týchto informácií. The Radicati Group nenesie zodpovednosť za tu uvedené chybné, chýbajúce alebo nedostatočné informácie alebo ich interpretáciu.

Správa spoločnosti Radicati

O spoločnosti ESET

Už viac ako 30 rokov spoločnosť ESET® vyvíja popredný softvér a služby zamerané na IT bezpečnosť pre firmy a domácnosti z celého sveta. ESET je dlhodobo priekopníkom v oblasti viacvrstvovej detekcie, strojového učenia a cloudových technológií, ktoré umožňujú prevenciu a detekciu malvéru, ako aj následnú reakciu.

Viac ako miliarda
používateľov internetu chránených technológiou ESET
1
globálnych centier výskumu a vývoja
0tisíc
firemných zákazníkov vo viac ako 200 krajinách a teritóriách

"Naším poslaním je chrániť pokrok spätý s technológiami."
Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET

"Naším poslaním je chrániť pokrok spätý s technológiami."
Richard Marko, generálny riaditeľ spoločnosti ESET