Prevencia vnútorných hrozieb

Safetica NXT

Riešenie DLP vo forme softvéru ako služby (SaaS) ďalšej generácie

 • DLP v cloude s nasadením za pár hodín a implementáciou do niekoľkých dní
 • Jednoduché používanie s podporou automatizácie a osvedčených postupov
 • Rizikovo orientovaná detekcia incidentov na základe analýzy dát
 • Vytvorené pre hybridné digitálne pracovné prostredie a prácu na diaľku

Prípady použitia

Klasifikácia údajov pomocou šablón

Objavujte a klasifikujte citlivé údaje vďaka vstavaným šablónam. Vykonajte audit tokov citlivých údajov naprieč všetkými kanálmi a činnosťami na účely dodržiavania súladu a zaistenie dôkazov o incidentoch.

Detekcia incidentov a reakcia na ne

Využite inteligentnú automatickú detekciu incidentov a automatické vyhodnocovanie rizík i podozrivého či neobvyklého správania s možnosťou rýchlej reakcie.

Ochrana duševného vlastníctva a citlivých údajov

Chráňte svoje know-how, ďalšie firemné dáta aj údaje o zákazníkoch pred únikom. Zabráňte nesprávnemu zaobchádzaniu s citlivými informáciami alebo ich krádeži.

Zachytenie a zmiernenie porušovania firemných pravidiel

Odhaľte a preverte potenciálne porušenia nariadení GDPR, HIPAA alebo PCI-DSS a nastavte vhodnú ochranu na presadzovanie interných politík.

Prehľad o citlivých údajoch

 • Úplný audit toku citlivých údajov
 • Včasná detekcia bezpečnostných incidentov
 • Analýza správania a komplexná detekcia vnútorných hrozieb
 • Okamžité upozornenia a intuitívne reporty

Riadiaci panel konzoly Safetica NXT s informáciami o rizikových udalostiach v čase, používateľoch a ohrozených koncových zariadeniach.

Softvér ako služba (SaaS) so špičkovou ochranou

 • Ochrana údajov a detekcia rizík od prvého dňa
 • Vyspelá architektúra a bezpečnosť na prvom mieste
 • Moderné overovanie pomocou SSO (jediné prihlásenie)
 • Pripravenosť na dynamické a hybridné/vzdialené prostredie
 • Multiplatformové riešenie s podporou pre Windows a Mac

Prehľad udalostí súvisiacich so zabezpečením údajov spolu s informáciami o úrovni rizika a klasifikáciou v konzole Safetica NXT.

Systémové požiadavky

Podporované operačné systémy

 

 • Microsoft Windows 7, 8.1, 10, 11 (32‑bitová verzia [x86] alebo 64‑bitová verzia [x64]), inštalačný balík MSI, .NET 4.7.2 a novšie verzie
 • macOS 10.10 a novšie verzie (pre úplnú sadu funkcií DLP odporúčame 10.15 a novšie verzie)
 • Android 6 a novšie verzie a podpora služieb Google Play
 • iOS 10 a novšie verzie
 • Windows Server 2012 a novšie verzie

Hardvérové požiadavky

 

Pre počítače

 • Dvojjadrový procesor s frekvenciou 2,4 GHz, 2 GB pamäte RAM, 10 GB voľného miesta na disku