ESET pripravil vzdelávací obsah pre seniorov, na platforme Bezpečne na nete tak získajú základy digitálnej bezpečnosti

Ďalší článok


Bezpečne na nete (bezpecnenanete.sk), ako voľne dostupná vzdelávacia platforma spoločnosti ESET, rozširuje svoj obsah o novú kategóriu špeciálne určenú pre seniorov. Nová sekcia na webovej stránke slúži ako jednoduchý a bezplatný sprievodca digitálnou bezpečnosťou pre seniorov a ich rodiny, ktoré chcú chrániť svojich blízkych pred potenciálnymi hrozbami online prostredia.

Podľa prieskumu Inštitútu pre verejné otázky (IVO) za posledné roky stúpol celkový podiel používateľov internetu medzi seniormi. V súčasnosti využíva internet až 70 % z nich. Výsledky prieskumu zároveň odhalili, že pre významnú časť seniorov je typické ignorovanie bezpečnostných hrozieb, ktoré s využívaním technológií súvisia. Takisto je pre mnohých seniorov príznačné ignorovanie bezpečnostných opatrení, a to aj napriek tomu, že ich poznajú.
 
„Z našich skúseností vieme, že seniori patria k mimoriadne zraniteľnej skupine voči kybernetickým hrozbám. Útočníci zneužívajú ich dôverčivosť a prirodzene zníženú schopnosť adaptovať sa vo svete technológií. Používanie bezpečnostného softvéru dokáže mnoho nástrah eliminovať, ale kľúčovú úlohu pri posilňovaní odolnosti seniorov zohráva stále vzdelávanie,“ vysvetľuje Peter Ohrajter, Director of Marketing and Corporate Communication, ESET Slovensko.

V súčasnom zdigitalizovanom svete môže byť pre seniorov náročné zorientovať sa a porozumieť témam digitálnej bezpečnosti. Dokonca aj pre ich deti či vnúčatá, ktoré sa im snažia pomáhať a chrániť ich, je množstvo dostupných informácií neraz skôr prekážkou než pomocou. ESET preto pripravil obsah, ktorý seniorom a ich blízkym poskytne zrozumiteľné, jednoduché a prehľadné postupy, vďaka ktorým sa dokážu chrániť pred nástrahami online sveta a bezpečne využívať moderné technológie.

Obsah novej kategórie pre seniorov na Bezpečne na nete je rozdelený do deviatich okruhov, ktoré pokrývajú rôzne aspekty digitálnej bezpečnosti. Seniori sa na webe naučia ako vytvoriť silné heslo, ako bezpečne komunikovať cez internet či ako zabezpečiť svoje zariadenia. Bezpečne na nete ponúka aj praktické postupy pre bezpečné online nakupovanie či odhalenie podvodov prichádzajúcich v rôznych formách. Aj s témami, ktoré na prvý pohľad pôsobia zložitejšie, ako je ochrana osobných údajov či bezpečnosť zariadení v SMART domácnosti (IOT), sa môžu seniori oboznámiť v technicky prístupnejšom jazyku.
 
Bezpečne na nete je vzdelávacia platforma spoločnosti ESET, ktorej cieľom je od svojho vzniku v roku 2019 ľudskou rečou vzdelávať širokú verejnosť o nástrahách online sveta. Sekcia pre seniorov rozširuje už existujúci špecializovaný obsah pozostávajúci z kategórií určených pre všeobecné publikum, rodičov a deti a učiteľov.  

 
O spoločnosti ESET
Spoločnosť ESET® vyvíja špičkový softvér a služby digitálnej bezpečnosti na báze umelej inteligencie na ochranu firiem, kritickej infraštruktúry a spotrebiteľov po celom svete pred čoraz sofistikovanejšími digitálnymi hrozbami. Prostredníctvom nášho prístupu zameraného na prevenciu, založeného na AI a skúsenostiach expertov, poskytujú riešenia spoločnosti ESET prvotriednu ochranu tým, že zostávajú o krok vpred pred hrozbami. Vysoko výkonné a ľahko použiteľné bezpečnostné riešenia a služby ESET, ktoré sa orientujú na cloud a vynikajú lokálnou podporou, nepretržite chránia a monitorujú našich zákazníkov a aktualizujú obranu v reálnom čase, aby používatelia boli v bezpečí a firmy fungovali bez prerušenia. Boj proti vyvíjajúcim sa hrozbám si vyžaduje progresívne zmýšľajúcu spoločnosť v oblasti digitálnej bezpečnosti, ktorá je podporovaná špičkovým výskumom a informáciami o hrozbách, za ktorými stoja výskumné a vývojové centrá spoločnosti ESET, ako aj silná globálna sieť partnerov, ktorí pracujú na podpore našej spoločnej vízie. Viac informácií nájdete na www.eset.sk alebo nás sledujte na sociálnych sieťach LinkedIn, Facebook a X.