Kształtujemy naszą branżę! Raport IDC wymienia ESET wśród dostawców, którzy w 2022 roku kształtowali rynek EPDR

Badanie International Data Corporation (IDC) zatytułowane „Worldwide Modern Security Market Shares” plasuje ESET w wąskim gronie pięciu dostawców, którzy mieli wpływ na kształtowanie rynku zabezpieczeń punktów końcowych w 2022 r.

Tym samym IDC zalicza nas do grona dostawców, którzy musieli poradzić sobie z dynamicznymi zmianami rynkowymi, jakie miały miejsce w 2022 r. – szczególnie ze wzrostem wartości dolara – i którzy znaleźli rozwiązania warte uznania.

Raport prezentuje szczegółowy profil ESET, w którym IDC podkreśla nasz ciągły wzrost biznesowy. IDC ogłosiło, że na przestrzeni 12 miesięcy od czerwca 2021 do 2022 r. „wzrost ESET podwoił się do 7,3%, tj. był o 3.8 punktu procentowego wyższy w porównaniu z rokiem poprzednim.

Badanie odnosi się również do naszej aktywnej postawy wobec wojny w Ukrainie, w związku z którą firma ESET „całkowicie zaprzestała sprzedaży produktów firmom i organizacjom z Rosji i Białorusi, a także zerwała współpracę na wszystkich rosyjskich kanałach”. Co więcej, IDC dodaje, że „ESET prowadzi dogłębne regionalne badania zagrożeń w celu dokumentacji nasilających się cyberataków na Ukrainę”.

Według IDC nasze badania i powstałe na ich bazie raporty sprawiły, że firma ESET zyskała „zasłużoną” reputację oraz cieszy się „zwiększonym zainteresowaniem rządów i organizacji ukraińskich oraz globalnych, jeżeli chodzi o usługi threat intelligence i zabezpieczenia”.

W badaniu doceniono również prowadzone przez nas długoterminowe prace badawcze i rozwojowe, a także fakt, że „względem 2016 r. nakłady na B+R ESET w 2022 r. podwoiły się, a w 2023 r. firma planuje zatrudnić dodatkowych pracowników badawczo-rozwojowych”.

Dodatkowo według IDC ESET kojarzy się z „długotrwałą przydatnością, ciągłymi inwestycjami, zaawansowanymi technologiami i stabilnością finansową”, dzięki czemu „firma jest na świetnej pozycji, by osiągać wzrost na rynku UE”.

Więcej informacji na temat pozycji ESET na rynku EPDR znajdziesz w pełnej wersji raportu.

Pobierz raport