Sandboxing w chmurze

ESET LiveGuard Advanced

Jest proaktywną technologią wykorzystującą usługi chmurowe do ochrony przed oprogramowaniem ransomware i nieznanymi dotąd zagrożeniami.
 

Przyszłościowe zabezpieczenie
sieci Twojej firmy dzięki:

 • Zaawansowanemu wykrywaniu zagrożeń typu zero-day
 • Uczeniu maszynowemu
 • Chmurowej ochronie przed oprogramowaniem ransomware
 • Dogłębnej analizie behawioralnej

Dostępne w modułach
ESET:

 • Nowoczesna ochrona stacji roboczych
 • Ochrona systemów serwerowych
 • Ochrona serwera pocztowego
 • Ochrona aplikacji w chmurze

Poznaj funkcje

Wykrywanie oprogramowania ransomware i zagrożeń zero-day

Wykrywanie nowych i nieznanych zagrożeń. Rozwiązania ESET opierają się na trzech różnych modelach uczenia maszynowego pozwalających na analizę przesłanych próbek. Przesłany plik jest uruchamiany w zamkniętym i odizolowanym środowisku, co pozwala na sprawdzenie działania programu. Zastosowanie analizy z wykorzystaniem sieci neuronowych pozwala porównać zaobserwowane zachowania z danymi historycznymi. Ostatnim etapem jest dekompozycja próbki za pomocą silnika skanującego firmy ESET i analiza elementów pod kątem wszelkich nietypowych i podejrzanych funkcji.

Szczegółowe raporty

Administrator może utworzyć raport z danych rozwiązania ESET LiveGuard Advanced w konsoli ESET PROTECT korzystając z jednego z wielu predefiniowanych raportów lub opracować własne.

Pełna przejrzystość i dostęp do informacji

Status każdej analizowanej próbki jest widoczny w konsoli ESET PROTECT, dzięki czemu administratorzy mają dostęp do wszystkich danych przesyłanych do rozwiązania ESET LiveGrid®.

Automatyczna ochrona

Rozwiązanie automatycznie podejmuje decyzję o tym, czy dana próbka jest bezpieczna, niebezpieczna bądź nieznana. Te ostatnie są przesyłane w celu analizy do rozwiązania ESET LiveGuard Advanced. Po zakończeniu analizy wynik jest przekazywany wszystkim produktom, które na jego podstawie podejmują stosowne działania.

Ochrona serwerów plikowych

Rozwiązanie ESET LiveGuard Advanced pozwala na analizę plików, a także na bezpośrednie połączenie z ESET Mail Security, dzięki czemu gwarantuje, że złośliwe wiadomości e-mail nie trafią nigdy do Twojej organizacji.

Mobilność

W dzisiejszych czasach pracownicy często nie pracują w biurach. Sandboxing w chmurze umożliwia analizę podejrzanych plików bez względu na to, gdzie użytkownicy przebywają w danym momencie.

Proaktywna ochrona

Jeśli dana próbka zostanie uznana za podejrzaną, jej wykonanie zostanie zablokowane na czas analizy przez rozwiązanie ESET LiveGuard Advanced. Dzięki temu potencjalnie groźny program nie będzie w stanie dokonać spustoszenia w systemie i w sieci.

Ochrona dostosowana do potrzeb

Rozwiązania ESET umożliwiają szczegółową konfigurację polityk ESET LiveGuard Advanced dla każdego komputera, dzięki czemu administrator może kontrolować rodzaj przesyłanych próbek oraz reakcję na wynik analizy.

Ręczne przesyłanie próbek

W każdej chwili użytkownik lub administrator może przesłać próbki do analizy z poziomu aplikacji ESET i uzyskać kompleksowe sprawozdanie. Administratorzy mają dostęp do danych i wyników analiz bezpośrednio w konsoli ESET PROTECT.

Jak działa nasza wielowarstwowa analityka

ESET LiveGuard Advanced to oparta na chmurze usługa identyfikacji i obrony przed nowymi nieznanymi wcześniej zagrożeniami. Podejrzane próbki są uruchamiane w izolowanym środowisku chmurowym firmy ESET, w którym analizowane jest ich zachowanie. W procesie analizy wykorzystywane są informacje na temat aktualnie rozprzestrzeniających się w sieci zagrożeń, autorskie narzędzia ESET do analizy statycznej i dynamicznej oraz system oceniający reputację plików. Analiza próbek przebiega w czterech różnych warstwach, ale jeśli wynik analizy jest pewny, nie wszystkie z nich są wykorzystywane.

Wymagania systemowe

Wymagania wstępne:

 • Działające konto ESET Business Account lub ESET MSP Administrator dodane do konsoli ESET PROTECT
 • Wspierana konsola ESET PROTECT
 • Zainstalowany kompatybilny produkt zabezpieczający ESET w wersji 7.x lub nowszej
 • Ważna subskrypcja na ESET LiveGuard Advanced
 • Produkty zabezpieczające ESET aktywowane z użyciem subskrypcji ESET LiveGuard Advanced
 • Funkcja ESET LiveGuard Advanced włączona w polityce dla kompatybilnych produktów zabezpieczających
 • Wymagania sieciowe (otwarte porty) takie same jak dla ESET LiveGrid®
 • Dostęp do serwerów ESET LiveGuard Advanced

Wspierane moduły ESET

 • ESET Endpoint Antivirus for Windows
 • ESET Endpoint Security for Windows
 • ESET Mail Security for Microsoft Exchange
 • ESET File Security for Windows Server
 • ESET Server Security for Windows Server
 • ESET Endpoint Antivirus for Linux
 • ESET Server Security for Linux
 • ESET Cloud Office Security