Globálna technológia, lokálne zameranie

Podporu dostanete vo svojom jazyku, nech ste kdekoľvek na svete. Cloudové aj lokálne konzoly na správu sú k dispozícii v 23 jazykoch a naše riešenie na ochranu koncových zariadení až v 39 jazykoch, vďaka čomu sú bezpečnostné produkty ESET najdostupnejšími a najjednoduchšie použiteľnými produktmi na trhu.

Lokálne zameranie takisto poskytuje spoločnosti ESET jedinečný prístup k údajom o hrozbách a telemetrii. Analytická spoločnosť IDC hovorí: Pokiaľ ide o informácie o hrozbách, ESET ponúka kvalitné služby, ktoré môžu zlepšiť schopnosť predvídať potenciálne bezpečnostné incidenty a predchádzať im, a to vďaka geograficky jedinečnej kombinácii dôkladne spracovaných údajov o hrozbách pochádzajúcich z Európskej únie, strednej a východnej Európy, Japonska, Afriky a Blízkeho východu, ako aj proaktívnemu, cielenému výskumu v oblasti kybernetickej bezpečnosti podľa priemyselných odvetví.“

Zdroj: IDC, How Global Threat Intelligence Vendors Address the Nuances of Regional Markets (Ako dodávatelia globálnych informácií o hrozbách riešia nuansy regionálnych trhov), dokument č. US49127923, február 2023