Vulnerability and Patch Management

ESET Vulnerability and Patch Management

Poskytuje dodatočnú vrstvu ochrany organizáciám, ktoré chcú zastaviť hrozby z neaktuálnych operačných systémov a aplikácií. Umožňujú to tieto funkcie:

 • Automatizované kontroly
 • Určovanie priorít na základe závažnosti
 • Filtrovanie možností
 • Výnimky pre zraniteľnosti
 • Zoznam dotknutých zariadení
 • Automatické a manuálne opravy
 • Prispôsobiteľné politiky záplat
 • Zoznam dostupných záplat
 • Centrálna správa

Preskúmajte funkcie

Automatizované kontroly

Zautomatizujte kontroly s okamžitým reportovaním a centralizovanou správou z konzoly ESET PROTECT Cloud. Kontrolujte tisíce aplikácií a detegujte cez 35 000 bežných zraniteľností a rizík (CVE).

Určovanie priorít na základe závažnosti

Uprednostňujte zraniteľnosti na základe ich závažnosti. Naša široká škála možností filtrovania vám umožňuje rýchlo identifikovať kritické problémy zabezpečenia a zamerať sa na ne.

Reporty a databázy

Identifikujte najzraniteľnejší softvér a zariadenia, získajte počet dotknutých zariadení, pozrite si inventár záplat vrátane názvov záplat, čísel KB, údajov o CVE, závažnosti záplat a postihnutých aplikácií.

Automatizované a manuálne opravy

Vyberte si automatické alebo manuálne nasadenie záplat. Inventár záplat spoločnosti ESET zabezpečuje, aby boli vaše koncové zariadenia včas aktualizované prostredníctvom najnovších bezpečnostných záplat.

Úplný prehľad

Využívajte výhody jednotného prehľadu, ktorý poskytuje konzola ESET PROTECT Cloud. Získajte komplexný a aktuálny prehľad o koncových zariadeniach, licenciách a stavoch zraniteľností a opráv.

Orchestrácia platformy

Znížte zložitosť úloh IT správy, udržiavajte aktuálny inventár a využívajte možnosti prevencie, detekcie a reakcie s cieľom minimalizovať vystavenie hrozbám.

Flexibilita

Konfigurujte intervaly údržby a spravujte záplaty podľa svojich špecifických potrieb – záplaty môžete nasadiť len na vybrané aplikácie alebo vylúčiť konkrétne aplikácie. Nastavte preferencie pre rôzne skupiny, zachovávajúc konzistenciu a kontrolu nad procesom správy záplat bez obmedzovania flexibility.

Okamžitá reakcia

Manuálne nasadenie záplat umožňuje okamžite riešiť kritické zraniteľnosti v prípadoch, keď nie je možné čakať na ďalší plánovaný cyklus opráv. IT tímy dokážu rýchlo zareagovať na naliehavé situácie, čím sa znižuje riziko narušenia bezpečnosti alebo iných nežiaducich udalostí.

Systémové požiadavky

Podporované operačné systémy

 • Microsoft Windows 11, 10
 • Microsoft Windows Server 2022, 2019, 2016 (Server Core a Desktop Experience)
 • Microsoft Windows Server 2012, 2012 R2

Funkcia ESET Vulnerability and Patch Management je v rámci tohto riešenia dostupná iba vo verzii s cloudovou správou.

Podporované e‑mailové servery

 • Microsoft Exchange Server 2019, 2016, 2013, 2010

Podporované verzie SharePointu

 • Microsoft SharePoint Server – edícia s predplatným, 2019, 2016, 2013, 2010
 • Kompatibilné s cloudovou konzolou ESET PROTECT