Strojové učení

Co je strojové učení?

Strojové učení neboli Machine Learning (ML) je obor, který se zabývá pochopením a vytvářením metod, které využívají zpracování dat ke zlepšení provádění určitých úkolů – učení se.

Jak funguje strojové učení?

Algoritmy strojového učení vytvářejí modely na základě vzorových dat, tzv. trénovacích dat, aby mohly provádět předpovědi nebo rozhodnutí, aniž by k tomu byly explicitně naprogramovány.

Součástí algoritmů strojového učení je tzv. hluboké učení (deep learning). Tyto mnohovrstvé algoritmy pracují na principu postupného získávání prvků z nezpracovaného vstupu. Např. při zpracování obrazu získávají nejprve jednodušší prvky jako hrany a postupně ve vyšších vrstvách algoritmu se dostávají k rozlišení prvků relevantním pro člověka, jako číslice, písmena nebo tváře.  

Strojové učení se považuje za jádro umělé inteligence.