ESET Vulnerability Assessment

Vyhledejte zranitelnosti vašich systémů, abyste předešli bezpečnostním incidentům

Proč vyhledávat zranitelnosti?

 • Prevence před bezpečnostními incidenty.
 • Včasná identifikace bezpečnostních chyb v systémech.
 • Sledování vývoje stavu bezpečnosti.
 • Optimalizace nákladů na implementaci bezpečnostních opatření.

Proč ESET?

 • Specialisté na bezpečnost informací - Náš tým má více než 10 let zkušeností na trhu a podporu největší slovenské společnosti v oblasti IT bezpečnosti.

Klíčové výhody služby posouzení zranitelnosti

 • Bezpečnost jako služba: EVA umožnuje vyhledávání a správu zranitelností ve formě služby, kterou je Zákazník schopen provádět sám.
 • Shoda s ISO 27000: Plnění požadavků na vyhledávání zranitelností podle normy ISO / IEC 27002.
 • Nízké náklady: Eliminuje se potřeba provozování drahých speciálních zařízení nebo softwaru a potřeba zaměstnávat specializovaných zaměstnanců.
 • Jednoduché ovládání: Díky jednoduchému ovládání, intuitivnímu prostředí a možnosti nastavení pravidelných skenů si nástroj vyžaduje minimální uživatelskou a časovou náročnost.

 

Vlastnosti služby

 • Zákazník si může definovat, které systémy bude skenovat
 • Zákazník si může vybrat termín, kdy bude své systémy skenovat
 • Služba poskytovaná z cloudu

 

Co je vulnerability assessment?

Posouzení zranitelnosti je systematický průzkum bezpečnostních slabin informačního systému. Vyhodnocuje, zda je systém náchylný ke známým zranitelnostem, přiřadí jim stupně závažnosti a doporučí nápravná opatření dle priority zranitelnosti nebo navrhne jejich zmírnění, je-li to nutné.

Mezi příklady hrozeb, kterým lze předcházet posouzením zranitelností, patří např:

 • SQL injection, XSS a další útoky typu code injection.
 • Eskalace oprávnění (získání zvýšeného přístupu k prostředkům, které by měly být před aplikací či uživatelem chráněny) v důsledku chybného návrhu aplikace nebo chybných ověřovacích mechanismů.
 • Nezabezpečené výchozí nastavení - software dodávaný s nezabezpečeným nastavením, například s výchozím heslem správce.

Mezi nejčastější oblasti hodnocení zranitelností patří:

 • Posouzení serverů - Posouzení kritických serverů, které mohou být zranitelné vůči útokům, pokud nejsou dostatečně otestovány nebo nejsou vytvořeny z otestovaného obrazu stroje.
 • Posouzení sítě a bezdrátového připojení - Posouzení zásad a postupů, které mají zabránit neoprávněnému přístupu do soukromých nebo veřejných sítí a k prostředkům dostupným v síti.
 • Posouzení databází - Posouzení databází nebo systémů pro zpracování velkých objemů dat z hlediska zranitelnosti a chybné konfigurace, identifikace podvodných databází nebo nezabezpečených vývojových/testovacích prostředí a klasifikace citlivých dat v infrastruktuře organizace.
 • Skenování aplikací - Identifikace bezpečnostních zranitelností webových aplikací a jejich zdrojového kódu pomocí automatizovaného skenování na front-endu nebo statické/dynamické analýzy zdrojového kódu.

 

Co nabízí ESET Vulnerability Assessment?

ESET Vulnerability Assessment (EVA) je internetová služba, která vyhledává zranitelnosti systémů, zařízení a aplikací přístupných z Internetu. EVA používá neinvazivní techniky, které neohrožují chod ani provoz systémů. Testování je možné vykonávat jednorázově nebo periodicky. Výsledkem testu je zpráva o stavu zranitelnosti, která obsahuje popis jednotlivých zjištění, ohodnocení závažnosti a návody na odstranění bezpečnostních chyb. Vyhledávání a správa zranitelností je důležitá součást řízení informační bezpečnosti a výstupy se využívají při dalších činnostech, jako jsou analýza rizik, zjišťování efektivity IT procesů a bezpečnostní audit.

 

Další charakteristiky

 • Služba typu security vulnerability assessment dokáže detekovat desítky tisíc zranitelností.
 • Služba ESET Vulnerability Assessment testuje služby na nejrůznějších zařízeních, jako jsou firewally, VPN koncentrátory, modemy, routery, mail servery a forwardery, vzdálené terminálové přístupy (RDP, VNC, Citrix), servery DNS a cache, webové servery, FTP servery, souborové servery, databáze, ústředny VoIP, telefony, brány a videokonferenční zařízení.
 • Umožňuje provedení jednorázového testu při změnách na testovaných zařízeních.
 • Výstupem služby je popis zranitelnosti, hodnocení závažnosti a odkazy na zdroje, případně i návrh opatření.

Reference a případové studie

Sekce Reference obsahuje praktické příklady řešení a projektů v oblasti informační bezpečnosti u vybraných zákazníků, které mohou být inspirací i pro vaši firmu.
Všechny reference >