Zhodnocení stavu bezpečnosti

Rychlý a ucelený přehled o stavu bezpečnosti v organizaci

Proč realizovat zhodnocení stavu bezpečnosti?

 • Získání rychlého a uceleného přehledu o stavu bezpečnosti v organizacích, které chtějí znát názor nezávislého specialistu.
 • Posouzení odolnosti organizace vůči aktuálním hrozbám.
 • Posouzení úrovně implementovaných bezpečnostních opatření.
 • Získání přehledu doporučených opatření, na základě kterých lze efektivně plánovat investice do bezpečnosti.

Proč ESET?

 • Specialisté na bezpečnost informací - Náš tým má více než 10 let zkušeností na trhu a podporu největší slovenské společnosti v oblasti IT bezpečnosti.
 • Reference a případové studie - Přečtěte si reference a případové studie o implementaci služeb ESET Services. Více informací >

 

 

Zhodnocení stavu bezpečnosti

Zhodnocení stavu bezpečnosti je vysokoúrovňové zhodnocení,  které za pomoci různých technik poskytuje základní obraz o stavu bezpečnosti v organizaci. Rozsah zhodnocení je možné přizpůsobit aktuálním potřebám organizace pomocí volitelných částí:

 • Vzdálené skenování sítě
 • Phishingová kampaň (volitelné)
 • Ověření úrovně bezpečnostní dokumentace (volitelné)
 • Skenování interní sítě
 • Zhodnocení úrovně bezpečnostních opatření v následujících oblastech:
  • Zajištění ochrany zpracovávaných informací
  • Řízení přístupu uživatelů
  • Zajištění bezpečnosti v rámci IT provozu
  • Reakce na bezpečnostní incidenty
  • Zajištění kontinuity klíčových služeb organizace
  • Vzdělávání zaměstnanců
  • Zajištění bezpečnosti při spolupráci s externími subjekty
  • Ochrana objektu organizace a další opatření fyzické bezpečnosti

Výstupem ze zhodnocení stavu bezpečnosti je závěrečná zpráva, která obsahuje zejména popis a zhodnocení celkového stavu bezpečnosti, seznam identifikovaných zjištění (včetně určení jejich závažnosti) a generický návrh opatření.

Reference a případové studie

Sekce Reference obsahuje praktické příklady řešení a projektů v oblasti informační bezpečnosti u vybraných zákazníků, které mohou být inspirací i pro vaši firmu.
Všechny reference >