Audit podle zákona o kybernetické bezpečnosti

Ověření plnění povinností podle zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a posouzení shody přijatých bezpečnostních opatření s požadavky zákona a prováděcích předpisů.

Proč vykonávat audit podle kybernetického zákona?

  • Splnění požadavků zákona na provádění auditu kybernetické bezpečnosti.
  • Zjištění aktuálního stavu v oblasti kybernetické bezpečnosti.
  • Kontrola kvality a efektivity zavedených opatření.
  • Identifikace nedostatků v oblasti kybernetické bezpečnosti s cílem přijmout opatření na jejich odstranění a nápravu.
  • Identifikace oblastí pro zlepšení kybernetické bezpečnosti.

Proč ESET?

  • Specialisté na bezpečnost informací - Náš tým má více než 10 let zkušeností na trhu a podporu největší slovenské společnosti v oblasti IT bezpečnosti.

 

 

Audit kybernetické bezpečnosti

Nabízíme vám služby nezávislého, zkušeného a odborně způsobilého auditora. Naši auditoři disponují odbornými znalostmi a zkušenostmi v oblasti kybernetické bezpečnosti, a splňují doporučené požadavky Přílohy č. 6 k vyhlášce č. 82/2018 Sb., definované pro roli Auditora kybernetické bezpečnosti. Díky mnohaletým zkušenostem s prováděním auditů v oblasti systému řízení informační bezpečnosti, posuzují naši auditoři nejen soulad s požadavky kybernetického zákona, ale hodnotí i soulad bezpečnostních opatření s nejlepší praxí.   

Rozsah a struktura auditu je dána požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti a prováděcích předpisů.

Reference a případové studie

Sekce Reference obsahuje praktické příklady řešení a projektů v oblasti informační bezpečnosti u vybraných zákazníků, které mohou být inspirací i pro vaši firmu.
Všechny reference >